Publikációink

Dr. Kállai Mária – Dr. Szabó Mária, Ötlettár intézményvezetők számára, MAGTÁR Megelőzés – Alkalmazkodás – Gondoskodás, Országos Közoktatási Intézet 2006. Dr. Kállai Mária – Mezei Csilla, Az egymástól tanulás intézményi tapasztalatai a Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, 2003. szeptember 12. (előadás) Új gyakorlat – Európai utakon konferencia kiadvány, ISO Fórum, 2003.…

Diákönkormányzat

A diákönkormányzat célja, feladata A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekét képviselje, az érintett tanulók érdekében eljárjon. A tanulókat ismertesse jogaikról és kötelességeikről. A tanulókkal korrekt módon informálja a DÖK céljáról, tevékenységéről, eredményeiről. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseletén túl részt vesz az iskolai élet alábbi területeinek segítésében,…