Madarak és fák napja az iskolában

Iskolánkban 2016. május 10-én témanap keretében ünnepeltük a MADARAK és FÁK napját.  1-8. évfolyamokon tanórába beépítve foglalkoztak a gyerekek a témával,  a környezetvédelemmel, az év fájával, madarával. Az 1-4. évfolyamon tanulók plakátokat készítettek, környezetismereti vetélkedőn és játékos vetélkedőkön vehettek részt. A plakátok  a földszinti folyosó faliújságán és a tantermek előtt megtekinthetők.

Görög istenek 5.

Hesztia: Reia és Kronosz legidősebb gyermeke. Hesztia a családi tűzhely védőistennője, a házias élet, a családi élet védője volt. Az ókori Hellász egyik legtiszteltebb istennője volt, akinek szentélyei minden városban álltak. Az összes közül a legszerényebb, és legudvariasabb isten volt. Nem vágyott hatalomra, sohasem volt saját trónja – viszont ő őrizte a szent lángot a…

Görög istenek 4.

Apollón: Zeusz és Létó gyermeke, Artemisz ikertestvére. A költészet, a jóslás, a zene, a tánc, a művészetek, az íjászat és a gyarmatosítás istene.  Ő a csordák és nyájak őrzője ő a gyógyítás istene is, aki megtisztította a bűnös lelkeket, ha arra érdemesnek találta az illetőt. Szent állatai közé tartozik a hattyú emellett a farkas és…

Görög istenek 3.

Héphaisztosz: a kovácsmesterség, a tűz istene a görög mitológiában. Védelmezője minden mesterembernek, főként a fémműveseknek. A vulkánok istenét is tisztelték benne. Héphaisztosz egyedül Héra gyermeke, apja nem volt. A kovácsisten rémesen csúnya és elesett volt. Egyszer nagyon összeveszett anyjával ezért Zeusz büntetésből lehajította a szent hegyről. Héphaisztosz attól kezdve sánta volt. Feleségül vette Aphroditét, Zeusz…

Görög istenek 2.

Héra: Zeusz főisten testvére és felesége, a házasságot és a születést védelmező istennő. Neve feltehetőleg „oltalmazót”, „úrnőt” jelent. Jelképei a királyi pálca és a liliom valamint a tehén, a kakukk és a páva, amelyek a szent állatai voltak. Állandó jelzője a “tehénszemű”. Fia Héphaisztosz (héfaisztosz),az istenek kovácsmestere. https://hu.wikipedia.org/wiki/Héra alapján   Árész: a háború istene,Zeusz és…

Görög istenek 1.

Zeusz: a főisten. Apját Kronosznak hívták, az anyja Reia volt. Az anyjának el kellett rejtenie a csecsemő Zeuszt, mert apjának azt jósolták, hogy fia el fogja űzni a trónjáról. Zeusz ezután szüleitől távol nevelkedett. Felnőtt korában bosszút állt az apján, kiszabadította fogságban tartott testvéreit. A küklopszok hálából ajándékozták neki a villámlást és a mennydörgést. Zeusz…