5008 Szolnok, Gorkij út 47. kkkkkk Telefon: 06-56-424-610, 06-56-420-524, 06-56-411-305 kkkkkk Fax: 06-56-424-610 kkkkkk E-mail: szandaiskola@szandaiskola.hu
     
Küldetésnyilatkozat

 

A Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szolnok Megyei Jogú Város közoktatási intézménye, a kertvárosi jellegű lakóterület egyetlen nevelési-, oktatási-, kulturális-, művészeti- és sportközpontja. A hármas intézményegyüttesünk 8 évfolyamos általános iskolából, alapfokú művészetoktatási intézményből, valamint művelődési házból áll, részben önálló gazdálkodással, egymást erősítve, tartalmilag egy intézményként működik használói megelégedésére.
A 8 évfolyamos iskola legfőbb feladatának tekinti valamennyi idejáró gyermek felkészítését a képességeinek megfelelő továbbtanulásra. Ezt szolgálja a tanulásszervezési eljárások sokszínűsége.
Adaptív oktatási programokat, módszereket alkalmazunk, melyek igazodnak a tanulók egyéni adottságaihoz. A kompetenciafejlesztésre épülő nevelés és oktatás eredményeként tanulóink képesek lesznek az egész életen át tartó tanulásra, a sikeres munkaerőpiaci alkalmazkodásra.
Partnereinkkel együttműködésben megteremtjük azt a sokszínű programkínálatot, amelyben intézmény-együttesünk használói sokféle közösséghez tartozhatnak, és képesek egyéni értékrendjük megőrzésével a közösségi normák kialakítására, e normák szerinti együttélésre.
Az iskolahasználók igényeit, elégedettségét folyamatosan nyomon követjük, a nevelési hatásrendszer tudatos alkalmazásával egyensúlyt teremtünk a nevelés és oktatás között.
Az alapfokú művészetoktatási intézmény néptánc tanszakkal működik. Itt folyó munkánkat az a cél vezérli, hogy nem művészeket akarunk nevelni, hanem a jelentkezők széles körét szeretnénk megismertetni a néptánccal, néphagyományokkal, és szeretnénk, hogy tanítványaink (6-22 éves korig) a műfajt értő, ismerő, s hozzá kötődő fiatalokká, majd felnőttekké váljanak.
A művelődési ház lehetőséget teremt a különböző társadalmi rétegek és korosztályok kulturális igényeinek megvalósítására.
Intézményünk legfőbb szellemi tőkéjének az itt dolgozók kompetenciáját, innovatív hajlandóságát tartjuk, ezért kiemelt hangsúlyt fektetünk ezen értékek szinten tartására, továbbfejlesztésére.
Küldetésünknek tekintjük egy TQM-alapú minőségi kultúra további fejlesztését.

2010. június 21.

 


 

 
       
       
       


Your browser does not support Java or Java is not enable.
A honlap megtekintéséhez Internet Explorer 5.5+ böngészőt és 1024x768-as felbontást ajánlunk!

Készült:
2004. augusztus

Készítette:
Szász Edina


 
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (2004-2005) Minden jog fenntartva.