Fábián Luca és Nagy Laura (mindketten 6.b osztályosok) az Őszi olvasóversenyen országos I. helyezést értek el az 5-8. osztályos kategóriában. A két fordulóban számtalan kreatív munka várta őket. Rejtvényt fejtettek, fogalmazást írtak, lapbookot készítettek, szereplőket ismertek fel jellemző tulajdonságaik, vagy jellegzetes szófordulataik alapján a Harry Potter és a Félvér herceg című regényből. Minden feladatukra maximális pontot kaptak, így pontveszteség nélkül végeztek az I. helyen.
Felkészítő tanár: Bencsik Pálné
Teljesítményükhöz gratulálunk, további sikereket kívánunk mindkettejüknek.

A KSzC Kandó Kálmán Technikum Kondor Béla Művészeti Tagozat: Cirkusz című országos rajzpályázatán: különdíjat kapott Kovács Kata Zsófia (7.d) osztályos tanulónk.

Felkészítő tanár: Fazekas Zsuzsanna

Gratulálunk a szép eredményhez!

Örömmel adjuk hírül, hogy a Tehetségek Magyarországa (EFOP 3.2.1-15-2016-00001) projekt keretében a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által a Minősített Tehetséggondozó Műhelyekben mentoráltak részére a 2020/2021-es tanévre meghirdetett ösztöndíj pályázat értékelésének eredményeként iskolánk három nyolcadik osztályos tanulója is elnyerte a „Tehetségek Magyarországa ösztöndíj”-at.

Balogh Zselyke 8. b – mentortanára Dancza János
Buczkó Gréta Mária 8. b – mentortanára Dancza János
Szaniszló Márton 8. b – mentortanára Benca Ernő

Az értékelők figyelembe vették a jelentkezők által megjelölt tehetségterületen elért eredményeket, az erős és a gyenge oldal fejlesztésére irányuló rövid és hosszú távú terveket, az ösztöndíj felhasználására vonatkozó elképzeléseket és a tervezett költségekkel való összhangját.

A pályázatok szakmai tartalma, az értékelők javaslata és a rendelkezésre álló forráskeret nagysága alapján döntött a bíráló bizottság a pályázatok támogatásáról, az ösztöndíjak mértékéről.

Őszinte szívből gratulálunk mindhármuknak és a mentoroknak, illetve nagyon sok sikert kívánunk a további munkához is!

2021. február 15-én rendezték Hődmezővásárhelyen a IX. Naturtex Kupát úszás sportágban, melyen iskolánk 5.c osztályos tanulója Fóris Csenge, az alábbi kiváló eredményeket érte el:

50 méter hátúszás: II. hely
50 méter pillangóúszás: II. hely

Gratulálunk a szép eredményekhez!

Kedves Mucika néni!

Szeretettel köszöntünk születésnapod és névnapod alkalmából. Köszönjük, hogy időd és energiád nem kímélve továbbra is segíted diákjainkat, hogy sikeresen vegyék a tanulmányi akadályokat. Bölcs tanácsaiddal, iránymutatásoddal támogatod tantestületünket, amiért nem tudunk elég hálásak lenni neked.

Kívánjuk, hogy még sokáig erőben és egészségben köztünk legyél!

A Szolnok Belvárosi Római Katolikus Egyházközség hirdetése:

🚣⛹️🚴‍♀️Nyári tábor. Jelentkezz! ✅A táborba felekezeti hovatartozástól függetlenül várjuk a családokat, aki a tábor keresztény értékrendjével azonosulni tud. ✅Közösségben lenni, együtt pihenni, s egyúttal nemcsak élményekben, hanem lelkiekben is gazdagodni…”, állítják, akik már voltak családtáborban. ✅Ennek szellemében szeretnénk megszervezni közösségünk első családtáborát. ✅A nyári szünetben megrendezésre kerülő, öt napos (négy éjszakás), teljes ellátással szerveződő táborban, a családokat közös és fakultatív programokkal várjuk. ✅Család, szülők és gyerekek, de természetesen egyedülállók is jöhetnek, hisz a kisközösségünk is egy család. ✅A helyszín kiválasztásánál szempont a víz, strand, kirándulóhely közelsége, a közösségi együttlétek megszervezésére alkalmas terek, feltételek megléte. ✅Természetesen a fentiek “csak” látványos keretbe foglalják a tábort, és annak lelki iránytűjét, Jézust. A közös lelki alkalmakkal szeretnénk meghitté s teljessé tenni a keresztény családok pihenését és lelki töltekezését. jelezni az alábbi helyen elérhető online kérdőív kitöltésével 2021.02.20-ig lehet: https://forms.gle/krhyYwUJrwUx7ZhL

Az emlék tábla látványterve:

Az elmúlt hétvégén rendezték a X. Aranyhomok Kupa Úszóversenyt Kecskeméten, melyen iskolánk 5.c osztályos tanulója Fóris Csenge Angyalka az alábbi kiemelkedő eredményeket érte el:

50 méter pillangó úszás: II. hely

50 méter gyors úszás: III. helyezés

200 méter pillangó úszás: IV.helyezés

Gratulálunk a szép eredményekhez.

Pályázó neve, címe:Szandaszőlős Táncegyüttes Alapítvány, 5008 Szolnok, Simon Ferenc út 47.
Pályázati azonosító:NTP-MŰV-19-0162
Projekt címe:„Húzzad édes muzsikásom!”
Projekt időtartama:2019.07.01 – 2020.12.31
Támogatási igény:„A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása” c. kiírás alapján
Megítélt összeg: 1.000.000 Ft

Szakmai beszámoló

Programunk lehetőséget és megfelelő hátteret biztosított a tehetséges fiatal táncosoknak ahhoz, hogy a gazdag tevékenykedtetés által fenntartható legyen a sokoldalú, tartós érdeklődésük, tudásvágyuk. A szakmai munka megtervezésének középpontjában a képességfejlesztés állt. A tehetséggondozó program fejlesztő módszereit úgy állítottuk össze, hogy alkalmas legyen a bevont fiatalok testi-kinesztetikus képességeinek és szociális kompetenciáinak fejlesztésén kívül a közösségépítésre is.

Ráhangoló tréninget tartottunk az önismeret, az együttműködési készség és a társas kapcsolatok fejlesztése céljából.  Ismertettük a résztvevőkkel a projekt célkitűzéseit, feladatait, elvárt eredményeit. Közösségépítő játékokkal és játékos feladatokkal az ön- és társismeretet, az együttműködési készséget és az önbizalmat erősítettük. A táncpróbák során célunk az állóképesség növelése, ritmusérzék fejlesztése, mozgásemlékezet, improvizációs készség fejlesztése volt.

A műhelymunkák és a tudásműhely jó alkalmat adott a képességfejlesztésre, a tehetség erős oldalának fejlesztésére és a megszerzett tudásanyag szintetizálására. Az eredeti munkaterv szerint tavaszig tudtunk haladni, de a COVID19 világjárvány következtében 2020. március 16-tól életbelépett veszélyhelyzeti intézkedések miatt a folyamat félbeszakadt. A csoportos foglalkozásokat újrakezdve szeptembertől decemberig ismét személyes jelenléttel folytattuk a munkát, még a próbáknak helyet adó iskolában bevezetett szigorú járványügyi szabályok és a távolságtartás betartása mellett is. A meghívott táncművésszel a fokozódó járványhelyzet miatt online formában tartottuk meg a foglalkozást. 

Az együttműködést megalapozó, ráhangoló, valamint szintetizáló tréningek, a táncpróbák, mind elősegítették a csoportkohézió erősödését.  Különös „élmény” volt a csoport tagjai számára, hogy a veszélyhelyzet idején is megoldottuk a velük való kapcsolattartást és a táncoktatást is. A járvány mentálisan  óriási terhet rótt az egész csoportra. A 2020. szeptemberben újrakezdett próbák során be kellett tartanunk a szigorú járványügyi előírásokat, ezért a cél elérése érdekében a próbavezetők a hagyományos táncoktatástól eltérő, sok módszertani újítást bevezettek, mint pl. 

 • kontaktus nélküli páros gyakorlatok („tükör” gyakorlatok)
 • irányító-közvetítő eszköz használata (pl. kendő) a páros táncban
 • a szoros fogásmódok helyett tágabb fogásmódók alkalmazása (pl. újj-és kézfogás)
 • kisebb létszámokkal való külön gyakorlás
 • próbafolyamatok felvétele, online megosztása
 • élő videós néptáncpróba tartása
 • koreográfiai etűdök előre elkészítése, felvétele, online megosztása

A nehezített körülmények között a kreatív módszertani újításokkal is kiváló eredményt értünk el a gyerekekkel:

 • a tanulók a szilágysági csárdás és ugrálós táncanyagának kb. 80%-át elsajátították
 • a táncanyagból készült koreográfiát megtanulták, felidézésére önállóan is képesek
 • a táncanyagot improvizációs formában is képesek előadni

A pályázati program során megtanult, begyakorolt szilágysági tánckoreográfia lett a csoport által létrehozott alkotás. A csoportban kialakultak a szerepek, az erőviszonyok, ami meghatározta a táncosok koreográfiában elfoglalt helyét. A videóra vett, etüdökből összeállított koreográfiában nyújtott teljesítmény minden résztvevő számára visszaigazolásként is szolgált a fejlődéséről, tudásáról és képességéről. A COVID19 járvány erős negatív hatással volt a teljesítményre és a kivitelezés módjára is, azonban ehhez a helyzethez mindenki elfogadóan viszonyult. Más formában a bemutatót nem tudtuk megszervezni, mivel ebben az időszakban mindenféle gyülekezés, programszervezés, csoportosulás tilos volt. Az táncegyüttes repertoárja a projekt által mégis gazdagodott egy új koreográfiával, melyet a járványidőszak elmúltával a vállalt fellépéseken a továbbiakban is széles körben tudunk majd bemutatni más közönség számára is. 

A járványhelyzet miatt a választható kiegészítő tevékenységek közül sem a tavaszra tervezett 3 napos szakmai tábort, sem a Táncháztalálkozón való részvételt nem tudtuk megvalósítani. Reménykedtünk abban, hogy őszre javulnak a kilátások, de a járványhelyzet ezt is felülírta. Minden olyan rendezvényt, programot töröltek, amin szerettünk volna részt venni. Ebben a helyzetben a válaszható kiegészítő tevékenységek közül csak a 2 perces rövidfilm elkészítése volt megvalósítható, ezért a munkatervet ennek megfelelően módosítottuk.

A „Mit jelent tehetségesnek lenni” című kisfilmünkben a célcsoport tagjai közül olyan gyerekek szólalnak meg, akik egy vagy több tehetségterületen kiemelkedő tehetségek. Többször szerepeltek már eredményesen egyéni vagy csoportos versenyeken, elkötelezettek a néptánc műfaja iránt, kiváló közösségi emberek. A filmben látszik, hogy szokatlan volt számukra a helyzet és a kamera. Most nem táncolni kellett, hanem beszélni, így nagyon izgultak a válaszadáskor. A videofelvételt az egyik táncpedagógus kolléga készítette, a „filmmé” alakítását technikailag is ő végezte.

Köszönjük a támogatást!

2021. január 25.

Január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag részeként és jelölte meg dátummal Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
A napról való megemlékezés ötletét Fasang Árpád zongoraművész vetette fel 1985-ben. Szavai szerint „ez a nap annak tudatosítására is alkalmas, hogy az ezeréves örökségből meríthetünk, és van mire büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet sokat adott Európa, a világ kultúrájának. Ez az örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai gondok megoldásában is”. Végül 1988-ban született meg a döntés az emléknappá nyilvánításról, így 1989 óta ünnepelhetjük  január 22-én a magyar kulturális hagyományainkat, örökségünket.
Ebből az alkalomból idén az alsó tagozatban rendhagyó módon osztálykeretben szavalóverseny kerül megrendezésre, melyhez a részt vevőknek sok sikert kívánunk.
A felső tagozat tanulói a nekik tetsző, számukra kedves magyar szerzőktől származó idézeteket gyűjtöttek, melyeket a portával szemben elhelyezett paravánon helyeztünk el. A gyűjtemény különlegessége, hogy összesen 130 gondolatot tartalmaz, mivel iskolánk ebben az évben ünnepli 130. születésnapját.
Ezzel a megemlékezéssel veszi kezdetét iskolánkban 130. éves születésnapi programsorozat.

Tisztelt Szülők! Kedves Tanítványaink!
A Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola online házi népdaléneklő versenyt hirdet, melyre szeretettel várjuk 2021. február 14-ig, vasárnapig a résztvevő tanulók énekes produkcióinak feltöltéseit az alábbi e-mail címre
szandadigineptanc@gmail.com
A versenyre egyéni és kiscsoportos (max. 3 fő) kategóriákban lehet jelentkezni.
A járványhelyzet miatt nincs lehetőség osztályon belüli háziversenyre, ezért minden tanuló, aki a leírt feltételeknek megfelel, részt vehet a versenyen.
A versenyzőknek két szabadon választott magyar népdalt kell énekelni. A választásnál ügyeljetek arra, hogy a népdalok azonos néprajzi területről származók legyenek!
Az 1. és 2. osztályosok énekelhetnek játékdalokat, szokásdallamokat is. Ebből is kettőt kell választani!
Az előadásotokról készült videót, vagy hangfelvételt kell elküldeni, feltölteni a megadott e-mail címre! A feltöltött hangfájl elején mondjátok el a neveteket és az osztályt, ahová jártok. (Pl: Molnár Veronika, 2.c osztályos tanuló vagyok.)
Kérjük, készítsétek el a szokásos „nevezési lapot”, melyen szerepeljen a versenyző neve, osztálya, az énekelt dalok címe és azok rajzos illusztrációja, szemléltetése. 2021. február 15-ig adjátok le a művészeti iskola tanárainak! A szép rajzokból kiállítás készül a faliújságra.

Korcsoportok:
1-2. osztályosok
3-4. osztályosok (nem csak művészeti iskola tanulóiból)
felső tagozat (csak művészeti iskolások közül)

Díjazás:
A helyezetteknek oklevél és apró tárgyjutalom,
– Emléklap mindenkinek.

Tartalmas felkészülést, boldog éneklést kívánunk!

Szolnok, 2021. január 12.

A  Művészeti Iskola pedagógusai nevében:

Bathó Rita táncpedagógus,
főszervező

Programozó informatikus https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/foglalkozas/214212

Hálózati informatikus (webmester) https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/foglalkozas/314401

Webdesigner https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/foglalkozas/213605

Film: weblapkészítő, weblapszerkesztő https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/film/adatlap/978

Rendszergazda https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/foglalkozas/215201

Elektronikai technikus https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/foglalkozas/312200

Mechatronikai mérnök https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/foglalkozas/211827

Szoftverfejlesztő https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/foglalkozas/214200

Alkalmazásfejlesztő (PC játék) internetes alkalmazásfejlesztő
https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/foglalkozas/314308

Multimédia fejlesztő
https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/foglalkozas/214306

Mobilalkalmazás fejlesztő
https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/foglalkozas/314309

Automatizálási mérnök
https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/foglalkozas/212204

Irányítástechnikai és robotinformatikai mérnök https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/foglalkozas/212216

IDE kattintva írj néhány gondolatot az átnézett foglalkozással kapcsolatban!

„Építsünk, alkossunk, örüljünk együtt…” – ezzel a mottóval tartott 2021. január 13-án rendhagyó technika órákat  a Szolnoki Szakképzési Centrum iskolánk 6. osztályos diákjainak. Kezdeményezésükkel szeretnék felkelteni az érdeklődést a szakmák iránt. Céljuk, hogy a tanulók megismerkedjenek az anyagokkal, a munkaeszközökkel, merjenek kísérletezni, és legyenek bátrak, ha valakinek sürgős segítségre van szüksége. 

A szakemberek négy feladattal várták a gyerekeket: kalapácsot készíthettek, helikoptermakettet állíthattak össze fából, érdekes természettudományos kísérletekben vehettek részt, valamint elsajátíthatták az újraélesztés legfontosabb lépéseit.

A gyerekek a saját tantermükben kaphattak bepillantást a szakképzés világába.

Köszönjük a Szolnoki Szakképzési Centrum munkatársainak az élményt nyújtó foglalkozások szervezését, megtartását.

Iskolánk tanulói az általános iskolások kategóriában komoly sikereket könyvelhettek el ebben a tanévben is. Feladatuk egy-egy kutatási téma bemutatása volt egy szabadon választott természettudományi területen. Eredményük a következő:

 1. helyezett: Marina Anna (8. c) – felkészítő tanára Dancza János
 2. helyezett: Kovács Laura (8. c) – felkészítő tanára Dancza János
 3. helyezett: Menkó Enikő (8. c) – felkészítő tanára Benca Ernő

Az oklevelek mellé 15-10, illetve 5 ezer forintos Média Markt ajándékkártyát is kaptak a gyerekek.

Gratulálunk a szép eredményekhez!

Tisztelt Egykori Tanítványunk!

Iskolánk a 2021. évben ünnepli az iskola 130. születésnapját, melyhez kapcsolódóan- a vírushelyzethez igazítottan- színes programkínálatot kívánunk megvalósítani, és tervezzük kiadni Jubileumi évkönyvünket.

Szeretettel felkérjük Önt, mint a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola egykori Tanítványát (Öregdiákját) egy visszatekintésre.

Szeretnénk, ha néhány gondolatban visszaemlékezne arra, hogy

–        Mit adott Önnek az általános iskolája?

–        Mire emlékezik legszívesebben az itt eltöltött évekből?

A visszaemlékezésben szeretnénk, ha néhány gondolatban kitérne arra is, mivel foglalkozik jelenleg, és ha birtokában van általános iskolai fotója egy felnőttkori képpel összekapcsolva elküldené számunkra.

Elképzelésünk szerint a visszaemlékezés max. 3000 karakternyi szöveg lenne, melyet

 2021. január 29-ig várunk a szandaszolos.iskola@gmail.com   címre.

Megtisztelő lenne számunkra, ha az Ön gondolatait is megjeleníthetnénk.

Az elkészült évkönyvet teljes terjedelmében továbbítani fogjuk az Ön által megadott e-mail címre.

Köszönettel és tisztelettel a nevelőtestület nevében: 

 2021. január 4.

Hegyiné Mladoniczki Éva
intézményvezető

Iskolánk közössége az alábbi kisfilmmel kíván kellemes ünnepeket és egészségben gazdag, sikeres új esztendőt mindenkinek.

Be kell látnunk, mindenki felett eljár az idő. Nincs ez másképp azzal a közkedvelt rénszarvas figurával sem, amit Éva néni 15 éven keresztül minden évben behozott az iskolába a téli szünet előtti utolsó tanítási napon, hogy a játékfigura segítsen a tanítási órák kezdetét és végét jelezni. Rudolf idén már elég nehezen birkózott meg a feladattal, köszörülte a torkát, remegett a keze és zörögtek a csontjai. A tanítási órák végeztével kérelmet terjesztett elő, melyben a hosszú szolgálati idő figyelembe vételével kérte a nyugdíjazását. Azért még búcsúzóul boldog karácsonyt kívánt mindenkinek.

A Magiszter Középiskola Megyei  Rajz , Festés, Mintázás, Fotó Versenyén iskolánk tanulói közül

Rajz kategóriában:
1.helyezett: Pozderka Zsófia 8.c

Festés kategóriában:
3.helyezett: Kocsis Viktória 7.c

Gratulálunk a szép eredményekhez!

Újabb rajzpályázaton elért sikerről számolhatunk be.  A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Üdvözlet Szolnokról” címmel meghirdetett rajzpályázaton az öt főből álló szakmai zsűri az alsó tagozatos kategóriában Baven Anna Júlia Helena 3.b osztályos tanulónk pályaművét találta a legjobbnak. A zsűri díjazta a megvalósítás ötletességét, az egyediséget és a kreativitást is.
Az első helyezésért járó ajándékcsomag mellett jutalomként Anna alkotása is megjelenik majd a Szolnok önkormányzata által készített és terjesztett képeslapokon, melyek a jövőben a város népszerűsítését lesznek hivatottak szolgálni.
Gratulálunk Anna!

A Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola természettudományi versenyén iskolánk tanulói idén is részt vettek. Eredményük a következőképpen alakult:

1. helyezett: Soós Adelin (8. c) – felkészítő tanára: Dancza János

3. helyezett: Petrezselyem Balázs (8. b) – felkészítő tanára: Benca Ernő

Gratulálunk a gyerekek színvonalas munkájához!

Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

All-focus