Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017–2018. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdetett a hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatására.

A kiírásra intézményünk sikerrel pályázott a “Járd ki lábam, járd ki most…” címmel benyújtott projekttel, és a program megvalósításához 1.650.000 Ft-os támogatásban részesült.

Pályázatban vállalt fő tevékenység egy 60 órás tanórán kívüli, a fiatalok érdeklődési területeire épülő, új kezdeményezésű komplex tehetségazonosító, tehetséggondozó program megvalósítása volt.

A pályázat kódszáma: NTP-MŰV-17-0030

A projekt időtartama: 2017. 07.01 – 2018. 06.30

Résztvevők köre: 20 fő az alapképző V. és VI. évfolyamára járó növendékei közül

Beszámoló

a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola NTP-MŰV-17-0030 azonosító számú,  „Járd ki lábam, járd ki most…” című projektjéről

A projekt kezdő szakaszában tehetségazonosítást és beválogatást végeztünk, melyet ráhangoló tréninggel kötöttünk össze. A projekt célkitűzéseinek, feladatainak és elvárt eredményeinek ismertetése után közösségépítő játékokkal és játékos feladatokkal erősítettük a csapatot.

A foglalkozások során a tánctanulás folyamatát összekötöttük a koreográfia énekeinek tanulásával. A táncosok tanításának legfőbb célja a képességfejlesztés volt, ezt kiegészítettük az állóképesség növelésével, a ritmusérzék, a mozgásemlékezet és az improvizációs készség fejlesztésével.  

Szeptemberben a szürethez, novemberben a Márton naphoz, februárban a farsanghoz kapcsolódóan szerveztünk táncházat, melyben a csoport tagjain kívül az intézmény többi művészeti iskolás tanulója is részt vett. A táncházban kiválóan képzett, fiatal zenészek biztosították a zenekari muzsikát. Az együtt táncolás örömének megélése segítette az együttműködési készség fejlesztését.

A Szandaszőlős Táncegyüttes rendszeresen szervez táncházakat, ahová meghívjuk a város és a vonzáskörzet néptáncosait is. Olyan fiatal zenészekkel állunk kapcsolatban, akik Szandaszőlősről indultak el a népzenei pályára, és ma már országszerte ismert zenekarokban muzsikálnak. (Böröcz Balázs, Hornich Thomas – Tarsoly zenekar, Sulák Gergely – Naszály zenekar, Csenki-Túri Luca – Korinda zenekar). Táncházainkba – ha tehetjük – legszívesebben őket hívjuk muzsikálni, hiszen hozzánk úm. hazajönnek. A fiatal zenészek nagy motivációt jelentenek az együttes tagjai számára, egyben példaképek is fiataljaink előtt.

A pályázat egyik fő célja volt, hogy a célcsoporttal folyamatos foglalkozás történjen, időt hagyva az ismeretek elsajátítására, gyakorlására és elmélyülésére.

A program legfőbb szakmai, tematikus tevékenységét a népdaléneklés és a néptánc alkotta, mely dramatizált játékkal, daltanulással, táncházzal, interaktív előadássokkal, kötetlen beszélgetésekkel egészült ki.

Célunk volt, hogy tanulóink értsék a táncok, a mozdulatok és a népdalok üzenetét, ezért a program során, a szakmai munka mellett tanulóinkkal a próbák keretében feldolgoztuk a népzene, a népdalok, és a néptánc jelentéstartalmát is. 

Figyelmet fordítottunk arra is, hogy a szociális hátránnyal, valamint a magatartási, beilleszkedési és tanulási zavarral küzdő tehetségek számára is biztosítani tudjuk a többcsatornás ismeretszerzés lehetőségét.

A néptánctanítási és koreográfiakészítési feladatokat Fekete Dániel, Hoffer Károly és Stonawskiné Busi Ildikó végezte. Az együttes tagjainak régi vágya volt, hogy az elmúlt évek legkedvesebb táncaiból készüljön egy „mix”, amely ez esetben szilágysági lassú csárdást és ugrálóst, mezőségi sűrűcsárdást, széki lassút, csárdást, sűrű és ritka tempót mutat be egy koreográfián belül. Ez a kihívás a fiatal táncpedagógusok számára is „testhezálló” feladat volt.

A próbákon az énektanításban Juhászné Antal Gabriella népzenész, ének-zene – népzene szakos pedagógus volt segítségünkre. A képzett, gyakorlott szakemberrel jobban lehetett haladni, az énektanulás hatékonyabb volt. Mivel Gabi néni prímás (is), elengedhetetlen eszköze volt minden alkalommal a hegedűje. Az élő hegedűszóval kísért énektanulás és táncpróba kuriózum, könnyebbé, élményszerűbbé teszi a tanulást.

A műhelyfoglalkozásokat a csapatépítés szellemében, nagyon sok táncos, énekes játékkal fűszerezve valósítottuk meg. A projekt során tánctudásban, énekben, előadói készségben, állóképességben, önbizalomban és együttműködésben nagyon sokat fejlődtek a csoport tagjai.

Kiegészítő tevékenységként a három napos bentlakásos táboron kívül az Országos Táncháztalálkozóra is szerveztünk kirándulást. E programok jól szolgálták a közös élményszerzést és a csoportkohézió erősödését.

Köszönjük a támogatást!

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2018. július 10.

                                 

                     

 

 

A Művészeti iskolánk két pedagógusa: Stonawskiné Busi Ildikó és Bathó Rita 2018. június 26-29 között négy napos továbbképzésen vett részt Budapesten, a Magyar Táncművészeti Egyetemen.

Az EFOP-3.2.6 pályázaton belül megvalósuló továbbképzés “A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” címmel került meghirdetésre.

A képzésre az ország több művészeti iskolájából érkeztek pedagógusok, a néptánc szakirány  mellett társastánc, divattánc, modern tánc szakos tanároknak is biztosítottak részvételi lehetőséget.

Pedagógusaink kiváló előadóktól – Demarcsek Zsuzsa, Lévai Péter, Szilágyi Zsolt, Szilágyi Zsoltné, Szurmayné Hortobágyi Gyöngyvér – ismerhették meg az új rendszerű képességfejlesztés és pedagógiai folyamattervezés módszertanát, a tánccal nevelés és a táncra nevelés újszerű elméleti és gyakorlati tevékenységeit. A képzés végén elméleti és  gyakorlati vizsgán adtak számot  megszerzett tudásukról.

Kívánunk minden kedves diákunknak, kollégánknak és munkatársunknak, valamint honlapunk valamennyi látogatójának vidám nyarat és kellemes vakációt!

A Szelidi-tavi néptánc táborral kapcsolatos információkat az alábbi linkre kattintva tudják elolvasni és letölteni.

Szülői tájékoztató

A szülői nyilatkozat IDE kattintva tölthető le.

A balatonszemesi néptánc táborral kapcsolatos információkat az alábbi linkre kattintva tudják elolvasni és letölteni.

Szülői tájékoztató

A szülői nyilatkozat IDE kattintva tölthető le.

A Szolnoki Gulyásfesztiválon megrendezésre kerülő Gyermek- és ifjúsági népzenei és néptánc tehetségkutató versennyel kapcsolatos tájékoztatót az alábbi linkre kattintva olvashatják.

Szülői tájékoztató

ÜGYELETI NAPOK

 A NYÁRI SZÜNETBEN

2018. június 27. szerda 9.00-13.00
2018. július 11. szerda 9.00-13.00
2018. július 25. szerda 9.00-13.00
2018. augusztus 08. szerda 9.00-13.00
2018. augusztus 22. szerda 9.00-13.00

Az alábbi linkekre kattintva évfolyamonként olvasható és letölthető a 2018-2019-es tanévkezdéshez szükséges eszközök listája.

1. évfolyam

2. évfolyam

3. évfolyam

4. évfolyam

5. évfolyam

6. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam

Iskolánk tanulói közül az idei tanévben is  sokan vettek részt levelezős, városi, megyei és országos versenyeken, melyen igen szép sikereket értek el. Eredményeikről részletesen IDE kattintva olvashatnak.

Gratulálunk minden versenyzőnek és felkészítő tanáraiknak!

Végzőseink ballagási ünnepségét 2018. június 16-án tartottuk. Ez a nap kiemelt fontosságú volt a nyolcadik osztályosaink számára, hiszen lezárult életük egy nagyon meghatározó szakasza, s reméljük, sok-sok élménnyel, tanulással, örömmel teli éveket töltöttek el iskolánkban.
Ballagó nyolcadikosaink kiemelkedő eredményeit IDE kattintva tekinthetik meg.

A tanulóink közül az idei év tanulmányi versenyein elért kimagasló eredményeiért Szanda Sziporka Oklevelet kaptak:

Bagdi Bence 4.b, Gazsó Viktória 4.d, Kovács Kata Zsófia 4.d, Szegedi Botond 4.d, Szaniszló Márton 5.b, Pető Fanni 6.a, Oravecz Anna 6.c, Tornyi Bálint 7.a, Radócz István 8.a, Szaniszló Máté Zsolt 8.a, Bendó Dorina 8.b, Lescsinszky Győző 8.b, Dzsubák Fanni 8.c, Boha Dániel 8.d, Géczi Henrietta 8.d

Intézményünk fenntartója, a Szolnoki Tankerületi Központ Elismerő Oklevéllel jutalmazta Mezei Csilla, Katona Zsuzsanna és Rátkainé Hegedüs Ilona munkáját.

A versenyeredmények jól tükrözik a tanév végi kitűnő és jeles  tanulók  számát, melyek a 2017-2018-as tanévben a következő képpen alakultak:

Kitűnő tanulók száma: 212 fő

Jeles tanulók száma: 110 fő

Intézményünk kitűnő és jeles tanulmányi eredményt elért tanulóinak névsorát IDE kattintva olvashatják.

A World Robot Olympiad™ (WRO™) – nemzetközi robotprogramozási versenyen iskolánk először vett részt Szandar Robot csapatával: Tóth Gergő (8.a), Zsigmond Attila (8.a), Nyolczas Áron (6.b) és Vágány László (iskolánk egykori tanulója), mint csapatvezető, Tóthné Kovács Marianna felkészítésével. A verseny célja, hogy a gyermekeket és fiatalokat közelebb hozza a természettudományos ismeretekhez, tantárgyakhoz, valamint ösztönözze őket a mérnöki, informatikai szakma választására. A csapatok és egy csapatvezető közösen oldják meg az évente megújuló kihívásokat. 

A versenyen a csapatok a robotjukat LEGO MINDSTORMS® elemekből építik meg, de versenykategóriától függően a többi vezérlő, építőanyag vagy programozási nyelv használata is megengedett. Az ARC kategóriában a National Instrument myRIO vezérlőegysége és a MATRIX, TETRIX építőelemek használhatók. 8 – 25 év közötti fiatalok vehetnek részt a versenyen.

Tisztelt Szülők, kedves gyerekek!

Iskolánk tanévzáró ünnepsége 2018. június 20-án 18 órakor kezdődik. Kérjük tanulóinkat, hogy osztálytermeikben gyülekezzenek!

Mozgékony, eleven társaság. Szerethető  1. 2. és 3. osztályos gyerekekkel.  Biró Ágnes felkészítő tanáruknak és segítőinek köszönhetően sokat fejlődtek és ügyesedtek a tanév alatt. Megszerették a kosárlabdát. 

A csapat tagjai:
3. A: Fazekas Dorina, Buday Péter 3. B: Lascu Vanessa, Géczik Viktória, Viola Fruzsina, Papp Lili, Vitai Szabolcs 3. C: Veress Vilmos Attila, Tóth Mátyás 2.A: Molnár Gergely, Biró Botond, Kollár Álmos, Gengeliczki Zsolt, Danyi Róbert, Orosz Csaba 2.B: Erdősi Lőrinc 2.C: Szebeni Balázs 1. A: Hunya Ákos, Dékány Dániel, Szolnoki Mátyás 1.B: Tóth Tamara, Téglási Iván 1. C: Uliczik Alex, Nagy Martin, Vitai Martin, Dorogi Norbert

2018. május 26-án rendezték Móron a Fit Kid országos A csoportos Grand Prix 2018 versenyt, melyen Pető Fanni (6.a) tanulónk trióban III. helyezést ért el, mellyel jogot nyert, hogy versenyezzen az olaszországi Európa Bajnokságon.

Gratulálunk a szép eredményhez és további sikeres versenyzést kívánunk!

A K&H Vigyázz, kész, pénz pénzügyi vetélkedő országos döntőjében VI. helyezést ért el iskolánk Szandaszőlősi Takarékoskodók csapata: Molnár Gergő, Bajzáth István, Petrezselyem Bence, Mihály Fruzsina, Orosz Csaba  2. a osztályos tanulók.

Felkészítő tanító: Nyolczas Edina.

Gratulálunk a szép eredményhez!

A Verseghy Ferenc Könyvtár által szervezett, Nógrádi Gábor: “Pete Pite” című könyvét feldolgozó, 3 fordulós városi irodalmi vetélkedőn a ‘Nem tudjuk’ nevű csapatunk I. helyezést ért el. A csapat tagjai: Galics Zalán, Récsányi András, Szaniszló Márton és Tóth Botond 5.b osztályos tanulók voltak. Felkészítőjük Nagy Zsófia tanárnő. 
A döntő fényét emelte, hogy az író maga is részt vett rajta és a verseny után író- olvasó találkozót tartott, valamint dedikálta az iskolai könyvtár könyveit.

Gratulálunk a szép eredményhez!

Szaniszló Márton 5.b osztályos tanuló a Hajdú-Bihar megyei TIT Történelem levelezős versenyén országos V. helyezést ért el.

Felkészítő tanára: Széles Imréné

Gratulálunk a szép eredményhez!

 

A szolnoki Utánpótlás Párbajtőr Vidékbajnokságon Bambi Lány Tőr Csapat kategóriában Buczkó Gréta  5.b osztályos tanulónk csapatával II. helyezést ért el.

Gratulálunk a szép eredményhez!

2018. június 6-án Hatvanban versenyeztek aerobikosaink, akik a következő eredményeket érték el:

UP3 korosztályban duóban: Fehér Alexandra (5.a) és Fehér Fruzsina (4.c) – II. hely

UP2 korosztályban duóban: Móricz Anna (5.a) és Mihályi Laura (5.a) – II. hely

UP2 korosztályban egyéniben: Mihályi Laura (5.a) – II. hely

Felkészítő edző: Ipolyi Vanda

Gratulálunk a szép eredményekhez!

Bábli Zsuzsanna 6.c osztályos tanulónk a “Huszárgyerek, huszárgyerek…” Kárpát-medencei gyermekrajzpályázaton kimagasló Aranyceruza-díjat kapott.

Felkészítő tanára: Páncsics Edina

Gratulálunk a kimagasló eredményhez!

 

Az elmúlt hétvégén rendezték a Ritmuscsapatok Országos Bajnokságának következő fordulóját, melyen iskolánk tanulói a következő eredményeket érték el:

Mini korcsoportban egyéniben Takács Emma (1.a) – I.hely
Mini korcsoportban duóban Takács Emma (1.a) – IV.hely
Mini korcsoportban csapatban Takács Emma (1.a) – I.hely
Mini korcsoportban csapatban Tolvaj Dorina (2.b) és Podmaniczky Jázmin (4.a) – III. hely

Gyerek korcsoportban egyéniben Zornánszki Hanna (6.a) – VI. hely
Gyerek korcsoportban duóban Zornánszki Hanna (6.a) – IV. hely
Gyerek korcsoportban duóban Takács Lili (6.a) – VI. hely
Gyerek korcsoportban formációban Takács Lili (6.a) – I. hely

Junior korcsoportban formációban Takács Lili (6.a) és Zornánszki Hanna (6.a) – I. hely
Junior korcsoportban csapatban Zornánszki Hanna (6.a) – I. hely

Gratulálunk a szép eredményekhez!