Oldd meg az alábbi linkeken található feladatokat!

https://wordwall.net/play/5494/992/975

https://wordwall.net/play/5495/885/125

Iskolánk Diákönkormányzata maszkversenyt hirdetett, melyen négy tanuló és egy osztály mérettette meg magát.
A zsűri úgy döntött, hogy az ötletes munkákért minden egyéni indulót könyvjutalomban és elismerő oklvélben részesít, név szerint: Grámán Csnege 5.c, Pádár Bella 7.a, Bagi Jázmin 7.d, Bugyik Martin 8.b osztályos tanulóinkat. Az 5.a osztály jutalma pedig öt darab pizza lesz, melyet egy délutáni osztályprogram keretein belül közösen fogyasztanak el.

Szívből gratulálunk minden indulónak!

2020. október 11-én rendezték Hódmezővásárhelyen az V. Nemzetközi Rövidpályás Hód Kupát, melyen Fóris Csenge 5.c osztályos tanuló a 2010-es korosztályban 50 m pillangó úszásban, 50 m gyors úszásban és 100 m vegyes úgyszásban is II. helyezést ért el. 4x50m gyorsváltóban pedig csapattársaival az I. helyen végeztek.

Gratulálunk a szép eredményekhez!

2020. október 3-án rendezték Budapesten a Knockdown Utánpótlás Magyar Bajnokságot, melyen Erdős Gábor 5.c osztályos tanulónk III. helyezést ért el.

Gratulálunk a szép eredményhez!

Ez a tartalom jelszóval védett, megtekintéséhez alul meg kell adni a jelszót:

Ez a tartalom jelszóval védett, megtekintéséhez alul meg kell adni a jelszót:

A 3. d osztályból a Matific digitális oktatóprogrammal kapcsolatos országos rajzpályázaton Tripsánszy Nóra 5. , Tugyi Panni  3. helyezést ért el. 

Felkészítő tanító: Nyolczas Edina

Gratulálunk a szép eredményekhez!

Az állatok világnapját október 4-én ünnepeljük. Ez a nap tisztelgés az állatok védőszentje, Assisi Szent Ferenc előtt, aki már a 13. század elején azt hirdette, hogy szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen. Az ünnep célja, hogy az ember és az állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára.Ez alkalomból városunkban is több rendezvényt szerveznek. 
Az Európai Madármegfigyelő Napok programot 1993-ban indították. Az október első hétvégéjére meghirdetett rendezvényeken például az őszi madárvonulásról lehet információt gyűjteni, s nem titkolt cél, hogy minél több embert, családot csábítsanak a szabadba.Ezekhez az eseményekhez iskolánk 2. évfolyamos tanulói készítettek igényes, szép illusztrációkat, gyűjtöttek cikkeket és képeket. Köszönjük munkájukat. 

INTÉZKEDÉSI TERV
A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI
KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

3.verzió (változásokkal egységes szerkezetben) 2020. október 1.

Jelen intézkedési terv újabb módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. A módosításról az
intézmények tájékoztatást kapnak. A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.

TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS


1.1 Minden köznevelési intézményben időszakonként alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. Az intézmények vezetői ellenőrizzék a takarítások végrehajtását.
1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz.
1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az Operatív Törzs a szükséges mennyiséget
rendelkezésre bocsátja.

AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK


2.1 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. Kérjük, az intézmények tájékoztassák a szülőket arról, hogy
amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
2.2 Minden köznevelési intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.
2.3 Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A tanulók szellősebb elhelyezése céljából, amennyiben lehetséges, az oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat, bútorokat javasolt a tantermen kívül elhelyezni.
2.4 A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok számára elkülönített területeket lehet kijelölni a közösségi tereken belül. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában és a középiskolákban az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
2.5 Az iskolában a csengetési rendet úgy kell kialakítani, hogy az támogassa a tanórák közötti szünetben a 2.4 pontban jelölt védelmi intézkedések betartását, és elősegítse a védőtávolság megtartását.
2.6 A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni. A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során használják ugyanazt
a tantermet. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni.
2.7 A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.
2.8 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.
2.9 A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolságot biztosítani kell. A gyakorlati képzéshez használt eszközöket – amennyiben azokat nem károsítja – felületi fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a csoportok váltása között.
2.10 Minden köznevelési intézménynek azt javasoljuk, hogy az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, bál, szalagavató, kulturális program) rendezvényt halasszák későbbre, vagy megszervezése során legyenek tekintettel az alábbiakra:

 • az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
 • az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás,
 • maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
 • zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
 • a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.

2.11 Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi
megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A külföldre tervezett kirándulásokat, kérjük, belföldi
úticéllal tervezzék át.
2.12 Kérjük, a szülői értekezleteket online formában tartsák meg. A szükséges információk e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz.
2.13 A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében a köznevelés intézmény területére az ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a gyermeken vagy tanulón, valamint a gyermeket vagy tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be. A gyermeket vagy tanulót kísérő egy fő nagykorú személy csak maszkban léphet be az intézménybe, a testhőmérséklet-mérési pontig.
2.14 Az őszi úszásoktatást – a saját uszoda kivételével – átmenetileg fel kell függeszteni a köznevelési intézményekben, és javasolt tavaszra vagy későbbi évfolyamokra átütemezni.
2.15 Az általános és középiskolákban a délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket, valamint az iskolai kórus/énekkar próbáit átmenetileg javasoljuk felfüggeszteni.

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

3.1 Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak használatára fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).
3.2 A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől kötelező a foglalkoztatottak és a
gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor. A döntés értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.
3.3 A mérési pontokat óvodák esetében javasolt az öltözőkben, előterekben kialakítani. Iskolák, egyéb köznevelési intézmények esetében a helyi adottságok alapján, a gyermeklétszámot is figyelembe véve kell kialakítani a szükséges számú mérési pontot annak érdekében, hogy a testhőmérséklet-mérés zökkenőmentes legyen, és ne alakuljon ki torlódás. Ennek értelmében mérési pontként szóba jöhet valamennyi jól szellőztethető, megfelelő méretű tér, így például az iskolai bejáratok, az udvar, az aula, de akár más tér is, ahol a zsúfoltság elkerülhető. Az iskolába érkezés időpontja is szakaszolható a zsúfoltság elkerülése érdekében. A testhőmérséklet-mérést pedagógusok, nevelő-oktató munkát segítők, technikai dolgozók, felsőbb éves tanulók egyaránt végezhetik.
3.4 A szociális helyiségekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata kifejezetten kerülendő.
3.5 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell
biztosítani a személyes tisztaságot.
3.6 A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt
zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
3.7 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt
figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló
és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
3.8 A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.
3.9 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát
időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
3.10 Mesterséges szellőztetés esetén amennyiben nyithatóak az ablakok, javasolt a minél gyakoribb, nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Amennyiben az ablakok nem nyithatóak, úgy egyéb úton kell biztosítani a folyamatos friss levegőellátást, és kerülni kell a használt levegő visszakeverését a rendszerbe. A légtechnikai eszközök használatával kapcsolatos NNK ajánlást a 2. számú melléklet tartalmazza.
3.11 Az óvodában, iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK


4.1 Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.
4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
4.3 Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok, óvodai csoportok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.
4.4 Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni, átmenetileg célszerűbb kis, egyéni igények biztosításával kiváltani használatukat. Ha ez nem megoldható, az eszközöket megfelelő számban kell kihelyezni, azok más asztalhoz átadásának elkerülése érdekében.
4.5 Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek étlapon tartása. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot
tartalmazó ételek feltálalása kerülendő.
4.6 Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök szalvéták egyéni csomagolásával. A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden használatot követően indokolt.
A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott.
4.7 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az étterem üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen.
4.8 Az éttermi étkeztetés során igyekezzenek megszervezni a szakaszos, időben elkülönített, osztályonkénti ebédeltetést, vagy a lehetőség szerinti térbeni elkülönítést, melynek során az osztályok egymástól való elkülönítésére helyezzék a hangsúlyt (például osztályoknak kijelölt
területek biztosításával). Amennyiben az adott intézményben a helyi adottságok miatt nem lehet biztosítani az éttermi étkeztetés során az osztályok elkülönítését, az érintett osztályok számára engedélyezhető az étkezés a saját osztályteremben. Amennyiben ez az intézkedés bevezetésre kerül, az adott tantermek takarítására, fertőtlenítésére az étkezés(eke)t követően is fokozott figyelmet kell fordítani.

KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ KOLLÉGIUMI TANULÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK


5.1 Amennyiben a tanulót a határátlépéskor házi karanténban tartózkodásra kötelezik, a kollégium biztosítsa a tanuló elkülönített elhelyezését és ellátását.
5.2 A kollégiumi tanulók esetében a kollégiumnak biztosítania kell a megfelelő elkülönítést addig, amíg a negatív teszteredmények rendelkezésre nem állnak.
5.3 A külföldről érkező tanuló Magyarországra való belépése az aktuális szabályok alapján lehetséges: beléphet a magyar állampolgár, vagy a magyar állampolgárokkal egy megítélés alá eső külföldi állampolgár. A magyar állampolgárokkal egy megítélés alá esik, vagyis az országba való belépés szempontjából magyar állampolgárként kell kezelni azt is, aki magyar állampolgár családtagja, vagy Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, valamint az ő családtagjaik, továbbá aki az
idegenrendészeti hatóság által kiadott, 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik. Szintén karantén nélkül léphet az országba a határ 30 km-es sávjából ingázó tanuló.

KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK


6.1 A kollégiumokba/diákotthonokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy költözhet be. A beköltözésénél a tünetek esetleges meglétéről ki kell kérdezni a beköltöző tanulókat. Ennek dokumentálása és esthőmérés
szükséges.
6.2 A kollégiumokban/diákotthonokban lakó tanulók figyelmét fel kell hívni, hogy ha bármilyen betegségre utaló panaszuk van, azt azonnal jelezzék a nevelőtanárnak. A tanulók egészségvédelméért a kollégiumi/diákotthon a felelős a szülő helyett, ezért a lakókat naponta kikérdezik(szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végeznek rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálnak. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal el kell különíteni.
6.3 A beköltözési folyamatot úgy kell megszervezni térben és időben, hogy a minimum 1,5 méteres védőtávolság folyamatosan betartásra kerüljön.
6.4 Az elhelyezés során törekedni kell arra, hogy az azonos tantermi órákat látogató tanulók kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre.
6.5 A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a megfelelő higiénés szabályok betartása mellett kell meghatározni. A kollégiumban/diákotthonban, ha zárt térben rendezvény van, vagy több személy együttesen tartózkodik és a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk használata javasolt. A közös használatú helyiségekben, így a konyhában és az egészségügyi, fürdő- és illemhelyiségekben is térben és időben lehetőség szerint tartsák be a
bentlakók a távolságtartás szabályait.
6.6 Kollégiumonként/diákotthononként a férőhelyek 5%-át üresen kell tartani, elkülönítési és hatósági karantén helyszín céljából. A pihenőterek, közös használatú helyiségek (bel- és kültéren egyaránt) berendezéseinek számát szükség szerint csökkenteni kell a zsúfoltság elkerülése érdekében.
6.7 A közös használatú helyiségeket fokozottan kell takarítani és ajánlott rendszeresen fertőtleníteni. A közösségi helyeknél virucid hatású kézfertőtlenítő készüléket kell elhelyezni, melyet folyamatosan
fel kell tölteni.
6.8 A kollégiumi/diákotthoni karanténban elhelyezett tanulók ellátását a járványügyi szabályoknak megfelelően kell megszervezni.
6.9 Fertőzésgyanú esetére egy riasztási protokoll kialakítása szükséges, melynek segítségével az érintett elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. Ezzel párhuzamosan az NNK honlapján elérhető általános eljárásrend alapján szükséges az azonnali intézkedések megtétele.

ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI


7.1 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat
maradéktalanul el kell végezni.
7.2 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő
eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.
7.3 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell.
7.4 Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell
a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.
7.5 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE


8.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
8.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
8.3 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN


9.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő
értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján
járjanak el.
9.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
9.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll
a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
9.4 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
9.5 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN


10.1 Annak érdekében, hogy szükség esetén minden iskola felkészült legyen a munkarend átalakítására, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel kell készülnie. Ehhez kövessék az intézmények az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő módszertani ajánlást.
10.2 A járványügyi intézkedések meghatározása (beleértve a karantén elrendelését, feloldását stb.) a területi népegészségügyi hatóság, míg a tanügyi intézkedésekre (így a rendkívüli szünet vagy a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelésére vagy visszavonására) vonatkozó javaslat
felterjesztése az Emberi Erőforrások Minisztériuma feladata. Amennyiben egy köznevelési intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról a területi népegészségügyi hatóságot, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatalát, valamint tankerületi intézmény esetén a tankerületet, minden egyéb köznevelési intézmény esetén a vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu címen az Emberi Erőforrások Minisztériumát haladéktalanul tájékoztatni kell.
10.3 Az NNK – a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az azonnali intézkedésekről az EMMI Köznevelésért Felelős
Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladatellátási helyek alapadatai megadásával együtt, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló,
pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.
10.4 A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 30. § (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.
10.5 Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben vagy azon belül meghatározott osztályokban a tantermen kívüli, digitális munkarend határozott időre történő bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
10.6 A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a
tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.
10.7 Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a
szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.
10.8 A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

KOMMUNIKÁCIÓ


11.1 Nyomatékosan kérjük az intézményeket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak, és ennek fontosságára hívják fel az iskola közösségéhez tartozók figyelmét. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni.
11.2 Az intézmények kérdéseinek megválaszolására tematikus e-mail-címet hoztunk létre (vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu), amelyen a kérdéseket és bejelentéseket a köznevelési szakterület munkatársai válaszolják meg.
11.3 Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.

A 2020/2021. tanévben először nyílik lehetőség arra, hogy a 12. életévüket betöltött, és az általános iskola VII. osztályát (7. évfolyamát) szeptemberben kezdő leányok mellett a fiúk is önkéntes HPV elleni védőoltásban részesüljenek az oktatási intézményben szervezett oltások során. Az oltással kapcsolatban bővebb tájékoztatás az alábbi képeken olvashatnak.

2020. szeptember 27-én rendezték Hódmezővásárhelyen a XII. Aréna Hód Faktor kupát, melyen iskolánk 5.c osztályos tanulója Fóris Csenge az alábbi eredményeket érte el:
– 100 pille: ob szint idő
– 100 gyors: ob szint idő 
– 200 vegyes 7. helyezés

Gratulálunk a szép eredményekhez!

A sikeres ob szintidőnek köszönhetően Csenge részt vesz a decemberi Országos Bajnokságon, melyhez ezúton is sok sikert kívánunk!

2020. szeptember 23-án rendezték Albertisrsán a Megyei Ügyességi Csapatbajnokságot, amelyen iskolánk leány csapata távolugrásban 2., kislabdahajításban 3. helyezést ért el.
A csapat tagjai: Finistál Málna, Gera Adrienn, Kóródi Réka (7.a), Majoros Gréta (8.b) és Szabados Zsófi (7.b)
Felékészítő tanáruk: Gönczölné Molnár Judit

Gratulálunk a szép eredményekhez!

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatának tájékoztatóját az alábbiakban olvashatják. Pdf formátumban IDE kattintva tölthető le.

Kovács Kata Zsófia (6. d)az előkelő 2. helyezést érte el az évfolyamában.

A verseny lebonyolítója az előző évekhez hasonlóan a NEFAG Zrt. Erdei Művelődési Ház volt. A járványhelyzetre való tekintettel a rajta résztvevő versenyzők az írásbeli feladatsort a saját iskolájukban írták meg.

Felkészítő pedagógusa: Dancza János

A későbbiekben is legalább ennyire eredményes szereplést kívánunk Zsófinak!

All-focus

Iskolánk tanulói ismét rajzok formájában népszerűsítették szeptember hónap zöld jeles napjait. Köszönjük a gyerekek munkáit!

Takarítási Világnap

A Takarítási Világnap nem kötődik egyetlen konkrét dátumhoz sem, minden évben a szeptember 20-a körüli hétvégén ünneplik. A hagyomány Ausztráliából indult. Magyarországon a Magyar Cserkész Szövetség erdőtakarítási és szemétgyűjtési akciókat szervez.

Az Ózon Világnapja (szeptember 16.)

1987. szeptember 16-án 46 ország írta alá az ózonréteg védelmét szolgáló montreali jegyzőkönyvet. Mára több mint 189 ország csatlakozott hozzá, köztük Magyarország 1989-ben, ez volt az első olyan globális környezetvédelmi megállapodás, amely igazán sikeresnek mondható.

Európai Autómentes Nap (szeptember 22.)

Az európai autómentes nap (nem hivatalosan: autómentes világnap; angolul: European Car Free Day vagy In Town Without My Car! Day) egy 1998 óta minden évben szeptember 22-én megtartott – a társadalom környezettudatosságát erősíteni hivatott – rendezvénysorozat, amely fel kívánja hívni a városlakók és a városvezetés figyelmét.

All-focus

A linkekre kattintva betölthetőek a 2020-as helyi tantervek!

(A tantervek PDF-ben vannak feltöltve, szükséges az olvasásához az Adobe Reader program. Továbbá célszerű nem Internet Explorerben megnyitni, mert előfordulhat hogy nem jelenik meg. Ha valamiért mégsem lehetne megtekinteni, az egér jobb gombjával a “Mentés másként” paranccsal letölthető)

Állampolgári ismeretek 8

Angol és német 1-4.

Angol és német 5-8.

Biológia 7-8.

Digitális kultúra 3-8.

Dráma és színház 7.

Ének 1-4.

Ének 5-8.

Etika_1-4.

Etika_5-8.

Fizika 7-8.

Földrajz_7-8.

Hon és népismeret 5.

Kémia_7-8.

Környezetismeret 3-4.

Magyar nyelv és irodalom 5-8.

Magyar nyelv és irodalom 1-4.

Matematika 1-4.

Matematika_5-8.

Osztályfőnöki 5-8.

Technika és tervezés 1-4.

Technika és tervezés 5-7.

Természettudomány 5-6.

Testnevelés 1-8.

Történelem 5-8.

Vizuális kultúra 1-4.

Vizuális_kultúra_5-8.

A honlapunkon is közzétett intézményi járványügyi intézkedési terv (http://szandasuli.hu/intezkedesi-terva/) az alábbi szigorításokkal egészül ki:

Szeptember 7-től minden felső tagozatos diáknak, valamint valamennyi pedagógusnak és egyéb munkakörben dolgozónak kötelező a maszkhasználat az iskola közös tereiben.

Szeptember 21-től, hétfőtől az alsó tagozatos tanulóknak is kell maszkot viselniük az iskola közösségi tereiben (folyosók, mosdók). A tanórákon a maszk használata nem kötelező.

Tisztelt Szülők!

A koronavírus járvány terjedésének megfékezése érdekében a gyermekétkeztetés területén több megelőző intézkedést vezettünk be, melyek a következők:

 • amennyiben az intézmény fertőzéssel érintett, és az intézményben vagy egy részében (tagintézmény, osztály, csoport stb.) tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntenek, az érintett gyermek, tanuló számára az étkezés automatikusan lemondásra kerül. Amennyiben a gyermek, tanuló az intézmény által biztosított gyermekfelügyeletben részt vesz, vagy nem tartózkodik ugyan az intézményben, de nincs hatósági karanténban, és ezért az intézményben az étkezésben részt kíván venni, számára egyszeri meleg főétkezést (ebéd) helyben fogyasztással tudunk biztosítani. Ebéd elhordására nincs lehetőség! Kérjük, hogy amennyiben a digitális munkarend ideje alatt is részt kíván venni a tanuló a gyermekétkeztetésben, azt írásban (levél, email, sms, messenger üzenet, facebook csoport, stb.) jelezzék az intézmény étkezési ügyintéző számára.
 • a térítési díjfizetésre – további intézkedésig – a már megszokott rendben lesz lehetőség:
 • havonta a meghirdetett beszedési napokon az intézményben helyben készpénzben,
 • hétfőtől csütörtökig (kivéve ünnepnapokon) az Intézményszolgálat székhelyén (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.) található pénztárban készpénzben, illetve bankkártyával,
 • átutalással,
 • az iskolák esetében csoportos beszedési megbízással a tájékoztatókban leírt feltételek fennállása esetén.

Ezúton kérjük Önöket, hogy a járványhelyzet ideje alatt elsősorban az érintésmentes fizetési lehetőségeket használják.

 • Amennyiben az átutalást választják, kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni a gyermek, tanuló nevét, intézményét, csoportját/osztályát. A korábban készpénzes fizetési módot választóknak kollégáink telefonon adnak tájékoztatást a fizetendő díj pontos összegről. A befizetett számlákat pedig postai úton megküldjük.

Az átutalásokat az alábbi számlákra várjuk:

A 2020/2021. tanévre vonatkozóan kiállított számlák befizetését

 • Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
 • Szegő Gábor Általános Iskola,
 • Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola, Sportiskola Alapfokú Művészeti Iskola,
 • Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola,
 • Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola,
 • Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
 • Szolnoki Szentgyörgyi Albert Általános Iskola,
 • Varga Katalin Gimnázium, és
 • Szolnok Városi Óvodák esetében

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata számlaszámára:

11745004-15408930-11550004

 • Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 • Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 • Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola
 • Verseghy Ferenc Gimnázium
 • Szolnoki Széchenyi István Gimnázium
 • Szolnoki Szakképzési Centrum és
 • Szolnok Városi Kollégium esetében

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata számlaszámára:

11745004-15577362

A 2020. szeptemberét megelőzően kiállított számlák (hátralékok) befizetését minden intézmény esetében az Intézményszolgálat számlaszámára: 11745004-15577362 várjuk.

 • A gyermekek étkezésével kapcsolatos ügyintézés során használt nyomtatványokat elektronikusan is elérhetővé tettük, letölthetőek honlapunkról.

Megértésüket köszönjük!

Bencsik Zsolt
igazgató

Szorgalmi időszak:

Első tanítási nap: 2020. szeptember 1. (kedd)
Utolsó tanítási nap: 2021. június 15. (kedd)
Tanítási napok száma: 179 nap
Első félév vége: 2021. január 22. (péntek)
Félévi értesítő kiadásának határideje: 2021. január 29. (péntek)

Szünetek:

Őszi szünet: 2020. október 26-tól október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő).

Téli szünet: 2020. december 21-től 2018. január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).

Tavaszi szünet: 2021. április 01-től 2021. április 04-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 7. (szerda).

Országos mérések:

 • A méréshez szükséges adatküldés az Oktatási Hivatalnak: 2020. november 20. 
 • Az országos mérés időpontja: 2021. május 26. (szerda)
 • Országos, intézményi és fenntartói szintű elemzések elkészülnek: 2022. február 28.
 • Idegen nyelvi mérés 6- 8. évfolyamon: 2021. május 19. (szerda)
 • A méréshez szükséges adatküldés az Oktatási Hivatalnak: 2020. november 20. 
 • Az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatok elküldése: 2021. június 11.

Difer:

 • Első évfolyamosok felmérése: 2020. október 9-ig.
 • Érintett tanulók jelentése a Hivatalnak: 2020. október 22.
 • DIFER-mérés elvégzése az érintett tanulókkal: 2020. december 4.

Pályaválasztást megalapozó kompetenciák mérése nyolcadikosoknak-kísérleti jelleggel:

2020. szeptember 21. és 2020. október 12. között (a Hivatal által elkészített és informatikai rendszerének közvetítésével, az iskolák számára elérhetővé tett digitális mérő- és támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával)

Tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése:

Intézményi vizsgálat elvégzése: 2021. január 11. április 23. között (meghatározott, fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján)

Mérési eredmények feltöltése a NETFIT rendszerbe: 2021. május 28.

Középfokú beiskolázás:

 • Központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2021. január 23. 10:00
 • Pótló felvételi vizsga időpontja: 2021. január 28. 14:00
 • Jelentkezési lapok beadási határideje: 2021.február 19.
 • Jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozatala: 2021. március 16.
 • Sorrendmódosítás: 2021. március 22 – 23.
 • Módosító adatlapok beküldési határideje: 2021. március 24.
 • Felvételről/elutasításról szóló értesítés megküldése a tanulóknak: 2021. április 30.
 • Beiratkozás a középiskolákban: 2019. június 22 – 24.

Általános iskolai beiratkozás:

2021. április 15-16.

Nemzeti Ünnepek:

Aradi vértanúk napja: október 6.
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai: február 25.
A holokauszt áldozatai: április 16.
A Nemzeti Összetartozás Napja: június 4.
1848-1849-es szabadságharc: március 15.
1956-os forradalom: október 23.

Tervezett rendezvények:

 • Tehetség-iskolahét
 • Pályaorientációs nap
 • Farsang 
 • Néptánc bemutatók
 • DÖK nap
 • Ballagás
 • Tanévzáró ünnepély

Tanítás nélküli munkanapok:

6 nap:

 • DÖK nap
 • PÁO nap
 • osztálykirándulás
 • szakmai napok (2 nap)
 • félévi értekezlet

A témahetek és a témanap (nem kötelezőek):

a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1–5. között
b) Digitális Témahét 2021. március 22–26. között
c) Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19–23. között
d) Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 2020. szeptember 25. (Magyar Diáksport Napja).

Fogadó órák rendje:

Alsó tagozat:

2019. október 05. – behívásos
2019. december 07. – behívásos
2019. március 01. – behívásos
2019. május 03. – behívásos

Felső tagozat:

2019. november 03. – behívásos
2019. december 01. – behívásos
2019. március 02. – behívásos
2019. május 04. – behívásos

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020. július 01-jétől hatályba lépett, a számlázási szabályokat érintő rendelkezések és a közeljövőben bevezetésre kerülő Kréta Pénzügyi Modul miatt az alábbi változtatások szükségesek a művészetoktatási térítési- és tandíj számlázásával és befizetésével kapcsolatban:

 • A térítési- és tandíjbefizetés félévenként előre elkészített átutalásos számla ellenében történik 2020. szeptember 1-jétől.
 • A számlák egységesen átutalással készülnek, készpénzzel (csekk) történő fizetés csak nagyon indokolt esetben történhet meg.
 • A számlák egy meghatározott fizetési határidővel készülnek a Tankerületben (az eljárási szabályzat szerint  I. félév október 15., II. félév március 15.). A számlák a fizetési határidő előtt legalább két héttel elkészülnek.
 • Az elkészült számlák kiküldésre kerülnek az intézménybe és az intézmény feladata, hogy a számlákat a határozatokkal együtt a szülők felé eljuttassák.
 • A Tankerület a befizetéseket és a kintlévőségeket nyilvántartja, amelyről az intézményeket heti adatszolgáltatásban tájékoztatni fogja.
 • A 2020-2021-es tanévben a fizetendő összeg 4.000 Ft/félév lesz.

Szolnok, 2020. 09.08.  

Hegyiné Mladoniczki Éva
intézményvezető

A 2020/2021. tanév néptánc térítési díjáról szóló ájékoztatót ITT olvashatják. A Szolnoki Tankerületi Központ térítési díj és tandíj szabályzatát ITT olvashatják. A térítési díjak táblázatát IDE kattintva tudják megtekinteni.