TÁMOP – 3.1.5 – 09/A-2-2010-0045

Projekt neve: „Pedagógusképzések a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben a Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben” Projekt leírás: A projekt alapvető célja: az új tanítási és tanulási módszerek megjelenése, a hagyományos pedagógus szerepek megváltozása. Az új körülményekhez való gyors alkalmazkodáshoz az oktatás színvonalának emeléséhez, és az oktatási szolgáltatások széleskörű bevezetéséhez a…

TÁMOP – 3.1.7 – 11/2-2011-0046

Projekt címe: „Szandaszőlősi referencia intézmény” A pályázat célja : A pályázat célja, hogy a referencia értékű működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező közoktatási intézmények – intézményi fejlesztési tervük alapján – felkészüljenek nevelési-oktatási gyakorlatuk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsék más közoktatási intézmények értékelvű szakmai fejlesztő tevékenységét. A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó,…

TÁMOP 3.2.3/09/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 3.2.3/09/2 „ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK”, Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában című pályázat     Projekt címe: KÖZÖS ÉRTÉK – ÉRTÉKES KÖZÖSSÉG Projekt kedvezményezettje: Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény   A projekt keretén belül olyan iskolán kívüli programokat fogunk…

TÁMOP – 3.4.2.A/11-2-2012-0017

Projekt neve: „Intézményi együttműködés, pedagógiai módszertani megújulás – pedagógiai szemléletváltás a sajátos nevelési igényű tanulók inkluzív nevelése érdekében „ Projekt leírás: Célunk a sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelésének megvalósítása, hogy ezzel is elősegítsük képességeik kibontakoztatását, egyéni átvezetési terv alapján a különböző intézménytípusokba (óvoda- iskola-középiskola, speciális intézmény-többségi iskola közötti, illetve a munka világába történő átmenetét megkönnyíteni.…