Diákönkormányzati nap

Tanévünk utolsó napját a diákönkormányzati nappal zártuk. Erre a napra minden felső tagozatos osztály ügyességi és kreatív feladatokkal várta a diáktársaikat.  A gyerekek ezen a napon szurkolhattak a tanár- diák foci és kosármeccsen, összemérhették tudásukat és erejüket a diákönkormányzat állomásain és a tornateremben megszervezett sorversenyen. Ezen a napon jutalmaztuk meg azokat a tanulókat, akik egész…

48 óra szeretetben – 2014. december 14.

A „48 óra szeretetben” egy Szolnok városának ifjúságát megmozgató önkéntes, szociális akció, amelyhez iskolánk ebben az évben is csatlakozott. 8 lelkes nyolcadik osztályos diákkal (Markó Bernadett, Csikós Attila, Leskó Evelin, Kovács Franciska, Szabó Nóra, Bognár Boglárka, Dékány Lili, Bende Áron) osztogattunk a Hild téren a járókelő gyerekeknek az iskolánkba járó tanulók által összegyűjtött plüss állatokat…

Diákönkormányzat

A diákönkormányzat célja, feladata A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekét képviselje, az érintett tanulók érdekében eljárjon. A tanulókat ismertesse jogaikról és kötelességeikről. A tanulókkal korrekt módon informálja a DÖK céljáról, tevékenységéről, eredményeiről. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseletén túl részt vesz az iskolai élet alábbi területeinek segítésében,…