Pályázati azonosító:CSSP-E-NEPTANC-MO-2019-0171
Kedvezményezett:Szandaszőlős Táncegyüttes Alapítvány
Projekt címe:A Szandaszőlős Táncegyüttes szakmai kiadásainak támogatása
Projekt időtartama:2019.07.01 – 2020.12.31
Megítélt összeg: 1.800.000 Ft

Szakmai beszámoló

Pályázatunk lehetőséget és megfelelő hátteret biztosított az együttes tagjainak ahhoz, hogy az élményközpontú, gazdag tevékenykedtetés által fenntartható legyen a motivációjuk és a sokoldalú, tartós érdeklődésük. A szakmai munka színvonalának emelésén túl célként tűztük ki a közösségépítést és a minél magasabb számú fellépést is. A projekt során felkészülést és új koreográfia készítését, betanulását terveztük azzal a céllal, hogy gyarapítsuk az együttes repertoárját, s egyben készüljünk a közelgő jubileumi műsorra. 

Az együttes tagjai ifjúsági korosztályba tartozó fiatalok. Értékrendünk szerint nem csak a versenyeken elért dobogós helyezések tekinthetők eredménynek és értéknek. Ide soroljuk a széles tömegek tudatformálását, az erős közösségek, a helyes értékrend és az elkötelezettség kialakítását is.  Ennek a küldetésnek mindenkor igyekszünk megfelelni.

2019 nyarán az együttes erdélyi tánctáborban, Felsősófalván bővítette tudását. A tánctanulás mellett óriási közösségi élményben is volt része a csapatnak. Oktatóink 2019 őszi időszakában ifjúsági szólótáncversenyre készítettek fel fiú táncosokat, ahol egy táncosunk sikeresen bejutott a XI. Országos Ifjúsági Szólótáncverseny döntőjébe, melyen a szakmai zsűri pozitív-, motiváló gondolatokkal véleményezte a produkcióit. A felkészített versenyzőkkel több, környékbeli versenyen is részt vettünk. A városunkban évente hagyományosan megrendezésre kerülő „Itt-Honi” Népzenei és Néptánc Találkozón 60 fős csoporttal léptünk színpadra, bevonva az utánpótlás csoportot is. Különös közösségi élmény volt ez a munka kicsik és nagyok számára egyaránt, hiszen példaértékű együttműködés valósult meg a különböző generációk között. A műsorszám a nyári tánctáboraink emlékét elevenítette fel, mely a maga nemében kuriózum volt és óriási közönségsikert aratott.

A táncegyüttes társadalmi szerepvállalását bizonyítja az a nagyszámú fellépés, mellyel a Szolnok város és vonzáskörzetében megvalósuló ünnepségek, kulturális események, rendezvények hangulatát, színvonalát emeljük. Fellépéseinket legtöbbször ellenszolgáltatás nélkül vállaljuk, különösen igaz ez a civil szervezetek programjain való részvételre. Felléptünk szalagavatókon, borversenyen, alapítványi bálon. A saját tevékenységünk népszerűsítése céljából vállaltunk bemutatókat és „tánctanítást” óvodákban, általános iskolákban.

A pályázat kezdeti szakaszában minden a terv szerint haladt, azonban tavasszal, a COVID19 világjárvány következtében 2020. március 16-tól életbelépett veszélyhelyzeti intézkedések nyomán a folyamat félbeszakadt, mert a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti rendkívüli intézkedések miatt a szakmai munkát közösségben, személyes találkozásokkal nem tudtunk folytatni.

Oktatóink a veszélyhelyzet ideje alatt is dolgoztak az együttessel, közösségi együttlétek nélkül megvalósítható online oktatóanyagokat készítettek, megoldották a táncosaink online kapcsolattartását és biztosították fejlődésüket. A digitális oktatás során a már korábban ismert, tanult mozgás- és motívumanyagot használták fel átvezetésként.

Oktatási módok a projekt folyamán:

 • hagyományos néptáncpróba (oktató és táncosok személyes jelenléte)
 • videón rögzített mozdulat- és motívumanyag megosztása zárt Facebook csoportban és vagy Google Drive segítségével (tetszőleges idejű megtekintés, visszanézhető)
 • élő Facebook videós bejelentkezés zárt csoportban (valós idejű bejelentkezés, bármikor visszanézhető)
 • élő néptáncpróba/videókonferencia Google Meet és Messenger segítségével (valós idejű bejelentkezés, nem visszanézhető, OBS programmal történő részleges rögzítés), Microsoft Teams platform használata

Nehézségek az oktatás során:

 • táncosok fizikai és mentálhigiénés állapota
 • az otthoni gyakorlás során hibásan begyakorolt és berögzült mozgásanyag- és motívumok javítása
 • felzárkóztatás, tehetséggondozás
 • differenciálás
 • a digitális oktatásban való megjelenések száma, oktatóanyagok nem megfelelő számú és minőségű megtekintése
 • hang és képminőségből származó nehézségek az online oktatás során
 • megfelelő minőségű internethozzáférés hiánya (privát,munkahely)

Megoldási módok:

 • egyéni és kiscsoportos hagyományos oktatás
 • jobb kép és hanganyaggal rendelkező oktatóanyagok
 • egyénre szabott oktatási tananyag (kiemelkedő táncos egyéniségeknek)
 • differenciált tananyag (részletesebb, aprólékosabb megközelítése a tananyagnak)

A koreográfiához:

 • egyénre szabott, az oktatók által feltáncolt, videón rögzített koreográfiai etűdök

2020. június 4-én, a magyar nemzet szétszakításának századik évfordulóján sem emlékezhettünk közösségben, de a nemzeti összetartozás határokon átívelő élményét így is megtapasztalhattuk. Örömmel csatlakoztunk a „Körbetáncoljuk a Kárpát-medencét” elnevezésű projekthez, melynek célja volt, hogy a néptáncegyüttesek egy közös videoösszeállítással emlékezzenek meg a magyar nemzet egyik nagy tragédiájáról, a trianoni békediktátum 100. évfordulójáról. A Szolnok város néptáncosaival együtt készített videófelvételben a mi táncosaink is részt vettek az engedélyezett létszámmal. Különösen örültünk ennek a lehetőségnek, és nem csak azért, mert ekkor már több mint két hónapja nem volt lehetőségünk viseletben, párban táncolni.

A csoportos foglalkozásokat újrakezdve szeptembertől novemberig ismét személyes jelenléttel folytattuk a munkát, természetesen a bevezetett szigorú járványügyi szabályok és a távolságtartás betartása mellett.  A fokozódó járványhelyzet és az ún. „második hullám” bekövetkeztekor ismét átálltunk a digitális oktatásra és kapcsolattartásra.

A projekt kezdeti időszakában minden terv szerint haladt, az együttes rendszeresen próbált, táborozott, fellépéseket vállalt, táncosaink szólótánc versenyeken vett részt. Ez idő alatt számos közösségi programon vettünk részt, mely erősítette az együttest.

A pályázat céljai és eredményei azonban csak részben valósultak meg, ennek rajtunk kívülálló, objektív oka a COVID19 világjárvány. Ennek következtében a 2020. március 16-tól életbelépett veszélyhelyzeti és a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti rendkívüli intézkedések miatt a szakmai munkát közösségben, személyes találkozásokkal nem tudtunk folytatni. A megvalósítás során szükségessé vált egyes programelemek digitális átvezetése és a támogatott tevékenységek szakmai áttervezése a pályázati felhívásban megengedett körben. Oktatóink a veszélyhelyzet ideje alatt is dolgoztak az együttessel, közösségi együttlétek nélkül megvalósítható online oktatóanyagokat készítettek, megoldották a táncosaink online kapcsolattartását és biztosították fejlődésüket, de a járvány mentálisan  óriási terhet rótt az egész csoportra.

Az online időszaknak is megvannak a maga tanulságai és eredményei. Mivel a szeptemberi „újrakezdés” után is be kellett tartanunk a szigorú járványügyi előírásokat, ezért a cél elérése érdekében a próbavezetők a hagyományos táncoktatástól eltérő, sok módszertani újítást bevezettek, mint pl. 

 • kontaktus nélküli páros gyakorlatok („tükör” gyakorlatok)
 • irányító-közvetítő eszköz használata (pl. kendő) a páros táncban
 • a szoros fogásmódok helyett tágabb fogásmódók alkalmazása (pl. újj-és kézfogás)
 • kisebb létszámokkal való külön gyakorlás
 • próbafolyamatok felvétele, online megosztása
 • élő videós néptáncpróba tartása
 • koreográfiai etűdök előre elkészítése, felvétele, online megosztása

A nehezített körülmények között a kreatív módszertani újításokkal is kiváló eredményt értünk el a csoporttal.

A zenekari alkalmakra a veszélyhelyzet miatt jóval kevesebb lehetőség adódott, így – látva a kialakult helyzetet – a projekt időtartama alatt kérelmeztük a költségvetés módosítását. A támogatásból viseletek varratására és az oktatók díjazására csoportosítottunk át pénzt.  A többletforrást olyan színpadi viseletdarabok varratására fordítottuk, amelyek gazdagítják az együttes ruhatárát, és a későbbiekben jól használható lesz a fellépések alkalmával.  

Óriási segítség volt, hogy lehetőséget adtak a projekt időtartamának hosszabbítására, mert így a kialakult COVID helyzethez alkalmazkodva is eredményes munkát tudhatunk magunk mögött.