Szandaszőlősi Általános Iskola

és

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

   
5008 Szolnok, Gorkij út 47. kkkkkk Telefon: 06-56-420-524, 06-56-411-305 kkkkkk Fax: 06-56-424-610 kkkkkk E-mail: szandaiskola@szandaiskola.hu
 

TÁMOP - 3.4.2.A/11-2-2012-0017

Projekt neve:

"Intézményi együttműködés, pedagógiai módszertani megújulás - pedagógiai szemléletváltás a sajátos nevelési igényű tanulók inkluzív nevelése érdekében "


u

 

Aktualitások:

A 2012-2013. tanévben, a projekt keretén belül megvalósuló tevékenységek bemutatása:

- Írásos beszámoló>>>

- Prezentáció>>>

Fotóalbum:

- Kecskeméti Konferencia - 2013. február 13. >>>

- Műhelymunka>>>

- Táblaképek >>>

 

C-típusú tábla elhelyezése:

 

Projektnyitó beszámolók:

- Írásos beszámoló>>>

- Prezentáció>>>

 

Projekt leírás:

Célunk a sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelésének megvalósítása, hogy ezzel is elősegítsük képességeik kibontakoztatását, egyéni átvezetési terv alapján a különböző intézménytípusokba (óvoda- iskola-középiskola, speciális intézmény-többségi iskola közötti, illetve a munka világába történő átmenetét megkönnyíteni. A pedagógusok szakmai együttműködésével, továbbképzésével, befogadó pedagógiai gyakorlatot támogató programok bevezetésével, jó gyakorlatok adaptálásával, a tanulók, szülők aktív bevonásával elindítani egy szemléletváltást.

Konzorciumi tagok:

1. Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

2. Liget Úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

3. Szolnok Városi Óvodák

4. Szolnoki Szolgáltatási Szakközép és Szakiskola

Bevont pedagógusok:

Fejlesztő pedagógusok:

- Kovácsné Molnár Judit

- Rátkainé Hegedűs Ilona

- Pozderkáné Vitéz Edit

- Szántó Piroska

Mentálhigiénés szakember:

- Katona Zsuzsanna

Külsős szakemberek:

- Pszichológus

- Logopédus

- Tanácsadó

Célcsoportok:

- Tanulók

- Gyógypedagógusok

- Többségi pedagógusok

- Szülők

- Civil szervezetek

Tevékenységeink:

- Képzések

- Pedagógiai dokumentumok módosítása

- Az inkluzív nevelést, befogadó pedagógiai gyakorlatot támogató programok, jó gyakorlatok adaptációjának kidolgozása

- Intézmények közötti szakmai együttműködések formáinak kidolgozása

- Az egyéni átvezetési és fejlesztési tervek kidolgozása, adaptálása

- A programok megvalósítása az intézménytípusok közötti átmenetek támogatására team munkában óvoda-általános iskola-középiskola-munkaerő piac-speciális iskola-többségi iskola szintjén

- A diákok inkluzív szemléletének kialakulását segítő érzékenyítő tréning tartása a befogadó gyermekközösségek körében legalább 2 felsős osztályban 2-2 alkalommal

- A diákok inkluzív szemléletének kialakulását segítő attitűdformáló közös program (kézműves foglalkozás) szervezése, lebonyolítása az együttműködésben részt vevők diákcsoportjaiban (óvodától a középiskoláig)

- Az egyéni átvezetési programba bevont tanulókról egyéni fejlesztési terv készítése

- Az egyéni átvezetési programokban részt vevő tanulók után követéséhez modellprogram kidolgozása, működtetése

- Interaktív szülői fórumok szervezése

- Miért-ne alapítvány - interaktív foglalkozás szülők bevonásával

- Szülői fórum szakemberek bevonásával

- Többségi intézmény pedagógusainak segítése gyógypedagógus közreműködésével (logopédus alkalmazása

Projekt kedvezményezettje:

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.

5008 Szolnok, Gorkij út 47.

szandasuli.hu/oldweb

e-mail: szandaiskola@szandaiskola.hu

tel.: 56/411-305, 56/420-524, fax: 424-610

A projekt során elnyert támogatás: 11.383.863 Ft

A projekt megvalósításának időszaka: 2013.01.01-2014. 06.30.

Közreműködő szervezet:

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága.

1055 Budapest, Bihari János u. 5.

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

1385 Budapest, Pf. 818.

1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület

Hivatkozások:

Nemzeti fejlesztési Ügynökség: www.nfu.hu

Irányító hatóság: www.nfu.hu/hepih

Közreműködő szervezet: www.nfu.hu/kozremukodo_szervezetek_hepih

tm

 
A honlap megtekintéséhez Internet Explorer 5.5+ böngészőt és 1024x768-as felbontást ajánlunk!

 

Utolsó módosítás:

2013 július

 

Készítette:

Menyhárt József

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

A fotóalbum tartalmazza az eddig megvalósuló tevékenységek reprezentatív bemutatását

 

 

További projektjeink:

 

t

t

t

t

t

 

 

 

 

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény