Diákönkormányzat

A diákönkormányzat célja, feladata A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekét képviselje, az érintett tanulók érdekében eljárjon. A tanulókat ismertesse jogaikról és kötelességeikről. A tanulókkal korrekt módon informálja a DÖK céljáról, tevékenységéről, eredményeiről. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseletén túl részt vesz az iskolai élet alábbi területeinek segítésében,…