A tanév során újból pályáztunk és immár harmadszor nyertük el az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet.

Megosztani kívánt jó gyakorlataink az alábbiak:

A bázisintézmény jógyakorlatai:

Lőrincz-féle komplex tantermi játékok

Mérési Értékelési Rendszer

Zenés mozgásfejlesztés

Informális és nonformális tanulási lehetőségek, átmenetek támogatása élménypedagógiai és projektmódszerekkel

Idén egy új jó gyakorlattal egészítettük ki kínálatunkat:

Állatasszisztált pedagógia — kutya, mint segédtanár

A környezeti neveléshez kapcsolódó új jó gyakorlatunk célja:

A résztvevő pedagógusok ismerjék meg a kutyával asszisztált órák lehetőségeit az iskolai nevelés-oktatásban. Kapjanak gyakorlati tapasztalatot a kutyával történő tanulói fejlesztések területeiről, formáiról, módszereiről, szerezzenek ismereteket az állatasszisztált tanórák kivitelezéséhez, gyakorlatban hasznosítható tudást a foglalkozások tervezéséről, alkalmazhatóságáról.

Mindegyik jó gyakorlatunk a tanuló-tanuló, a tanuló-pedagógus és a pedagógus-pedagógus együttműködésre épül. Pedagógiai-szakmai, tanulásmódszertani munkánkban és gyakorlatunkban ezek a jó gyakorlatok mind az osztály, a csoport, mind az egyén fejlesztésére alkalmasak, közösségépítő, közösségerősítő szerepük van. Ezek együttesen biztosíthatják az egyenlő esélyeket, hozzájárulhatnak a lemorzsolódás csökkentéséhez más intézményekben is.

Kapcsolattartó:
Pozdárkáné Vitéz Edit
Telefonszáma: 06-56-411-305
E-mail címe: szandaszolos.iskola@gmail.com

A Báziintézményi híreket IDE kattintva olvashatják