Pályázati azonosító:CSSP-E-TANCHAZ-2019-0105
Kedvezményezett:Szandaszőlős Táncegyüttes Alapítvány
Projekt címe:Jeles napokhoz kapcsolódó táncházak Szandaszőlősön
Projekt időtartama:2019.07.01 – 2020.12.31
Megítélt összeg: 500.000 Ft

Szakmai beszámoló

A Szandaszőlős Táncegyüttes már évekkel ezelőtt meghonosította a hagyományokkal rendelkező és népszerű, Szandaszőlős kertvárosias lakókörzetében tartott, saját szervezésű táncházait.

Civil kezdeményezésünk azt a hiányt igyekszik pótolni a városban, amely biztosítja a szolnoki néptáncosok együttműködését, lehetőséget teremt a közösségépítésre. Táncházaink célja az élő zenekari muzsikára történő együtt táncoláson és éneklésen kívül közösségi élményhez juttatni elsősorban a lakóterület, de ezen túl menően a város gyermek, ifjúsági és felnőtt lakosságát is. Rendezvényeinkre minden alkalommal meghívtuk a város és a környező települések táncegyütteseit és néptánc oktatással foglalkozó iskoláit is. Táncházainkat a meghirdetéskor plakátokkal, szórólapokkal népszerűsítettük, valamint a legnépszerűbb közösségi portálon esemény létrehozásával hirdettük a programot.

A támogatásból négy táncházat valósítottunk meg a Szandaszőlősi Művelődési Házban. 
1.    alkalom: 2019. szeptember 13. (Sárarany és Naszály zenekar zenészeivel) résztvevők száma: 110 fő
2.    alkalom: 2019. november 09. (Naszály zenekarral) résztvevők száma: 180 fő
3.    alkalom: 2020. február 15. (Tarsoly zenekarral) résztvevők száma: 150 fő
4.    alkalom: 2020. szeptember 11.  (Tarsoly zenekarral) résztvevők száma: 2 x 50 fő

A Szandaszőlősi Művelődési Házzal hosszú évek óta kiváló együttműködésben, egymást segítve dolgozunk. Rendezvényeinkhez helyszínt biztosítanak, mi ennek fejében fellépéseket, műsorokat vállalunk a ház programjain. A Szandaszőlős Táncegyüttes által szervezett táncházakhoz a művelődési házat a hangtechnikai felszerelésekkel együtt évi négy alkalommal térítésmentesen vehetjük igénybe.

A négy alkalomból kétszer a Tarsoly zenekarral, két alkalommal a Naszály zenekarral volt lehetőségünk az élő népzenei szolgáltatásra szerződni. A fiatal, képzett zenészek mindegyik programon színvonalas muzsikát biztosítottak. Első táncházunkban a Sárarany és a Naszály zenekar muzsikusai  kooperációban húzták a talpalávalót. A zenekarok a táncok tanítását és közönség szabadtáncát, improvizációit kísérték. A táncházakban képzett táncpedagógusok végezték a táncházvezetést és táncoktatást. Az énektanításban ének-zene-népzene szakos nyugdíjas pedagógus és népi ének szakos, művészeti szakgimnáziumba járó önkénteseink voltak segítségünkre.

A hagyományőrzés jegyében ezek a táncházak ünnepkörök illetve jeles napok köré szerveződtek. 

2019. szeptemberben „Mustivál” táncházban elevenítettük fel a szüreti hagyományokat, ahol szatmári táncokat tanulhattak a résztvevők. Ez volt a nyár utáni első, „összerázó” alkalom.

2019. novemberben Márton napi „Libabál”-t szervezünk dél-alföldi tánctanulással, tapasztalataink szerint ez volt a leglátogatottabb, legnépszerűbb táncházi alkalom.

2020. februárban a farsangi időszakhoz kapcsolódóan „Maskarádé” elnevezéssel hirdettünk táncházat.  

A 2020. szeptemberben szervezett Őszköszöntő táncházat ismét a szüreti hagyományok ihlették.

A táncházak első része minden alkalommal a kisebbeké volt, játékokkal, egyszerűbb tánclépések tanításával, énektanulással egybekötve. Az énekek és a játékok az adott ünnephez, jeles naphoz kapcsolódtak.

Ezt követően az idősebb korosztály számára következett tánctanítás, majd a különböző tájegységek tematikus rendbe szerkesztett zenéire örömtánc következett. Táncházainkra jellemző, hogy a résztvevők túlnyomó többsége rendelkezik táncos előképzettséggel, de mindig sok szülő, barát is eljön a közösségi élmény miatt, illetve zenét hallgatni, beszélgetni. A táncházakat a táncrendek közti szünetekben minden alkalommal kiegészítettük vetélkedőkkel, versenyekkel, játékokkal és egyéb, az esemény jellegéhez illő tevékenységekkel.

A Szandaszőlős Táncegyüttes küldetésének tekinti, hogy szűkebb pátriájában, Szandaszőlősön őrizze a hagyományokat, és a lakóterület meghatározó közösségformáló ereje legyen. Értékrendünk szerint nem csak a versenyeken elért dobogós helyezések tekinthetők eredménynek. Az értékteremtés, az értékmegőrzés, a közösségépítés és a széles tömegek tudatformálása hasonlóan sok munkával járó feladat.

Szívet melengető érzés számunkra, hogy Szandaszőlősön olyan színvonalas, jó hangulatú táncházakat sikerült rendeznünk, ahová szívesen jöttek kicsik és nagyok egyaránt, s amelyek hozzájárultak a táncosok közösségének építéséhez is.

Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy minél több gyermeket, fiatalt és felnőttet megismertessünk a néptánccal, a népdallal és a népzenével, valamint olyan közösségi alkalmakat szervezzünk, amelyek nem csak az egyének, hanem egész családok számára is hasznos szórakozások, időtöltések lehetnek. A táncházakba minden alkalommal meghívtuk a város és a környező települések (Zagyvarékas, Martfű, Törökszentmiklós, Rákóczifalva) néptáncegyütteseit, csoportjait és művészeti iskoláit is.  A plakátokon kívül a Facebook esemény létrehozásával népszerűsítettük táncházainkat.

Elsődleges célunk volt olyan közösségformáló táncházi alkalmakat teremteni, melyeken a helyi és környékbeli lakosok minden korosztálya rész tud venni. A népi hagyományok továbbörökítése állandó feladatunk, ezért az általunk szervezett programokon keresztül a lakosság minél szélesebb körét meghívtuk és bevontuk a táncházakba. 

Egy-egy táncházi alkalom meghatározó, objektív mutatója a résztvevők létszáma. Ezzel maximálisan elégedettek vagyunk, hiszen az utolsó alkalom kivételével szinte elértük a művelődési ház befogadóképességének felső határát.

A táncházakkal elért eredmények közé soroljuk a települési identitástudat és a csoportkohézió erősödését is. Nagyon hasznosnak ítéljük a holtidők (zenekari szünetek) vetélkedőkkel, kvízjátékokkal, versenyekkel való kitöltését. (pl. bordal-, jelmez-, fánkevő-, kukoricamorzsoló verseny)

Különös értéknek tekintjük, hogy a táncházaink megvalósításában képzett zenészek, énekesek és táncosok vállaltak részt.