Az egyesület adatai:

 

Az egyesület neve: „IRAM” Diáksport Egyesület

Rövidített elnevezése:   „IRAM” DSE

Székhelye: 5008 Szolnok, Simon Ferenc út 47.

Alapítási éve: 1987.

Adószáma: 19227320-1-16

Számlaszáma: 11745011-20220372-00000000       OTP Bank. NyRT.

Az egyesület elnöke: Gönczölné Molnár Judit

Az elnökség tagjai: Czeglédi Karolina és Kövér Péter

Színe: sárga -kék

Zászlaja: sárga színű, háromszög alakú, közepében a DSE jelvénye

Jelvénye: kör alakú, a kör felső részében „IRAM” DSE felirat, az alsó körrészben: Szandaszőlős. Középen ismétlődő mozgó alak.

Működési területe: Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 5008 Szolnok, Simon Ferenc út 47.

Az egyesület célja, tevékenysége

Célja:

  1. tagjainak rendszeres – intézményen belüli, intézmények közötti – játék, turisztikai versengés és versenylehetőség tervezése, szervezése
  2. a rendszeres testgyakorlás feltételeinek biztosítása
  3. a diáksport csoportok működésének biztosítása, segítése, öntevékenységük kibontakoztatásának és kiterjesztésének ösztönzése, segítése
  4. az állami és társadalmi erőforrások szervezése

Tevékenysége:

  1. Az „IRAM” Diáksport Egyesület célszerinti közhasznú tevékenységként sport – ezen belül diáksport – szolgáltatásokat nyújt, ezzel hozzájárul a tevékenységben résztvevők egészségének megőrzéséhez és fejlesztéséhez.
  2. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőt valamint megyei, fővárosi önkormányzati jelöltet nem állít.
  3. Az egyesület közhasznú szolgáltatása a sporttanfolyamok, sportnapok, egészségmegőrző sportprogramok és rendezvények. ezeken az egyesület tagjain kívül bárki részt vehet, aki a meghirdetés feltételeinek megfelel, ill. a szolgáltatással kapcsolatos rendszabályokat megtartja.

Beszámolók:

DSE beszámoló 2018

DSE beszámoló 2017

DSE beszámoló 2016

DSE beszámoló 2015

DSE beszámoló 2014

DSE beszámoló 2013

DSE beszámoló 2012

DSE beszámoló 2011