2. osztályos ÖKO munkacsoport beszámolója

Már az első projektmegbeszélés alkalmával megbizonyosodtunk arról, mennyire jó ötlet volt a partnerintézmény óvodájával párhuzamosan hasonló életkorú tanulókat a mi iskolánkból is bevonni a projektbe. A partnerintézmény óvónője és tanítónői hamar megtalálták az együttműködés közös pontjait Fehérné Zsák Zsuzsanna tanítónővel, a 2. c osztály osztályfőnökével, egyben mentorával. Az életkori sajátosságoknak megfelelő feladatokat külön munkacsoportban is…