8. osztályos ÖKO munkacsoport beszámolója

A legkönnyebb dolguk talán a nyolcadik osztályos csapattagoknak volt, hiszen mind tárgyi, mind technikai tudásban előtte járnak a kisebbeknek. Ez is oka annak, hogy a március 8-tól május 10-ig tartó digitális oktatás időszaka nem hátráltatta őket az együttműködésben és a feladatok elvégzésében. Nagyon komoly és értékes kutatómunkát végeztek Benca Ernő mentor vezetésével, melyet mind a…

6. osztályos ÖKO munkacsoportok beszámolója

Dancza János mentor vezetésével két 6. osztályos csoport dolgozott februártól május végéig személyes és online formában is.Először az ökológiai lábnyom témában végeztek kutatómunkát, ami után a tervezett produktumok megszülettek mind a két csoportban. A jelenléti oktatás rövid idejében délutánonként, a március 8-tól május 10-ig tartó digitális oktatás ideje alatt a Teams felületén (külön csoportokban) is…

5. osztályos ÖKO munkacsoport beszámolója

Mezeiné Nagy Ildikó mentor vezetésével egy 5. osztályos csoport dolgozott februártól május végéig személyes és online formában is, hozzájuk csatlakozott még 4 fő érdeklődő résztvevő.Először az ökológiai lábnyom témában végeztek kutatómunkát, ami után a tervezett produktum megszületett. A jelenléti oktatás rövid idejében délutánonként, a március 8-tól május 10-ig tartó digitális oktatás ideje alatt a Teams…

2. osztályos ÖKO munkacsoport beszámolója

Már az első projektmegbeszélés alkalmával megbizonyosodtunk arról, mennyire jó ötlet volt a partnerintézmény óvodájával párhuzamosan hasonló életkorú tanulókat a mi iskolánkból is bevonni a projektbe. A partnerintézmény óvónője és tanítónői hamar megtalálták az együttműködés közös pontjait Fehérné Zsák Zsuzsanna tanítónővel, a 2. c osztály osztályfőnökével, egyben mentorával. Az életkori sajátosságoknak megfelelő feladatokat külön munkacsoportban is…

A projekt futamidejének meghosszabbítása 2023.08.31-ig

A Tempus Közalapítvány minden magyar koordinációjú, 2020-ban indult Iskolai, óvodai partnerség projekt esetében futamidő hosszabbítást kezdeményezett 2021. áprilisban a világméretű járványra való tekintettel. Ezzel a lehetőséggel – egyeztetve a partnerintézménnyel – mi is éltünk. A programszabályok szerint a projektek futamideje legfeljebb 12 hónappal hosszabbítható és a megvalósítást legkésőbb 2023. augusztus 31-ig be kell fejezni. Fentiek…

Terepgyakorlat

A járványhelyzet és az időjárás lehetővé tette, hogy május 5-én kevesebb létszámmal ugyan, de csoportonként egy-egy fővel kimehettünk a szabadba, hogy megvizsgáljuk élő vizeink (Zagyva, Tisza, Holt-Tisza) vízminőségét, az apró és nagyobb méretű vízben élő állatokat és a vízparti faunát. Célunk volt ezen a napon a gyakorlati tapasztalatszerzés mellett a csapatépítés is. Nagy szükség volt…

Az erdő, mint ökoszisztéma társasjáték készítő háziverseny eredményei

A 2021. évi Fenntarthatósági- és Digitális Témahét kiemelt témája: Az erdő, mint ökoszisztéma. A megjelölt témában versenyt hirdettük iskolánk felsős tanulóinak, ahol egyénileg vagy kisebb csoportban egy társasjátékot lehetett tervezniük digitális formában. Az elkészítésre rendelkezésre álló másfél hét alatt összesen 17 db tanulói munka érkezett be, amelyek közül kiválasztottuk a három legjobbat. Az eredmény a…

Fenntarthatósági- és Digitális Témahét 2021

Az idei tanévben a vírushelyzetre való tekinettel iskolánkban rendhagyó módon párhuzamosan zajlott a Fenntarthatósági- és Digitális Témahét. A rendkívüli helyzethez alkalmazkodva alsó tagozatos tanulóink osztálykeretben, felső tagozatosok az online oktatás során sajátíthatták el a témahét kínálta tudnivalókat az erdőről, mint életközösségről. Készültek meseillusztrációk, tanultunk dalokat. Változatos kézműves foglalkozásokat szerveztek pedagógusaink. A közösségépítő és figyelemfejlesztő közös…

A felsős tanulók március hónapban a Hazai Halak Napjáról (március 20.) és a Víz Világnapjáról (március 22.) emlékeznek meg rajzos formában

A Víz Világnapja minden év márciusában kiváló alkalom arra, hogy megálljunk egy pillanatra és elgondolkodjunk. Elgondolkodjunk azon, hogy nekünk miről is szól ez a nap, nekünk mit jelent a víz és hogy miért is kell a víznek világnapot szentelni?! A víz jelenléte meghatározza mindennapi életünket, természetesnek vesszük, hogy a jó minőségű ivóvíz a kellő mennyiségben…

Megalakultak a kutatócsoportok

A projekttalálkozón megbeszélteknek megfelelően februárban megtörtént a tanulók kiválasztása a feladatokra – elsődleges szempont a tehetség és motiváció volt, valamint az online elérhetőség biztosítottsága.Iskolánként minimum 16 tanuló az öko témákhoz, minimum 16 tanuló a digi témákhoz került kiválasztásra. A mentorok megalakították a 4 fős „kutatócsoportokat”, a csoporttagok megismerkedtek a projekt feladataival. A mentorokhoz tartozó mentorálandó…

Harmadik Mentor-mini online képzés

A harmadik képzés dátumát 2021. január 28-ban határoztuk meg azzal a céllal, hogy februártól kezdődően a gyerekekkel együtt megkezdhessük a feladatok végrehajtását. A mini képzésünk témái: Mentorálás eszközei Mentor hatásköre Mentor tulajdonságai Mentorok munkájának értékelése A miniképzés zárása: mentor teszt – önértékelés

Második Mentor-mini online képzés

A mentorképzés második alkalmára 2021. január 21-én került sor. A képzést vezető irányításával az alábbi témaköröket érintettük: Mentorálás típusai a projektben (tradicionális-, csoport-, kortárs- és e-mentorálás) e-mentorálás (távmentorálás, virtuális mentorálás) előnyei: földrajzi kötetlenség, felelősség a diákon a kezdeményezésben, fiatalok természetes közege/szívesebben nyitnak, időegyeztetés szükségtelensége, a rövid és tömör üzenetek kerete korlátai: némely terület kiszorulása, személyes…

Első virtuális projekttalálkozó és első Mentor-mini online képzés

A menedzsment és a projektben résztvevő pedagógusok 2021. január 14-én találkoztak először a virtuális térben. Többen ismerősként üdvözölhettük egymást, hiszen együtt dolgoztunk az előző közös projektünkben is. A kölcsönös bemutatkozást és az online térben történő ismerkedést követően beszélgettünk a projekt céljairól, a megvalósítás ütemezéséről. Véglegesítettük a projekt szakmai tartalmát és munkatervét. A feladatokhoz felelősöket rendeltünk.…

Első projektmenedzsment megbeszélés

Ebben a világszerte járvánnyal terhelt időszakban nehezen tudtuk összehozni az első virtuális találkozónkat. A partneriskolában három tanítási nap után, szeptember 17-től már átálltak az online oktatásra, csíkszentkirályi kollégáink nem találkoztak a gyerekekkel. Nálunk nagyon szigorú járványügyi intézkedések mellett kezdődött el és folyt a tanítás, de minden egyéb programot, csoportosulást, tanórán kívüli tevékenységet mellőzni kellett.  A…

„Tanítványainkkal a fenntartható fejlődésért!Öko-Okos iskoláink jó gyakorlatainak cseréje”

Örömmel értesítjük honlapunk minden kedves látogatóját, hogy intézményünk a fenti címet viselő projektjével sikeresen pályázott 2020-ban az ERASMUS+ program ISKOLAI, ÓVODAI PARTNERSÉGEK (KA229) keretében, mely az Európai Unió pályázati programja, melynek deklarált célja „az európai dimenzió erősítése az óvodákban és az iskolákban, illetve a köznevelési intézmények felruházása 21. századi készségekkel és kompetenciákkal”.A projekt benyújtását szakértői…