EFOP-3.2.3-17-2017-00045 Projektzáró rendezvény

2022. március 25-én online formában valósítottuk meg az EFOP-3.2.3-17-2017-00045 azonosító számú pályázatunk projektzáró rendezvényét. A megvalósítást gondos szervezőmunka előzte meg, miután lehetőséget kívántunk biztosítani 3-8. évfolyamig minden tanulónknak, hogy részt vegyen az eseményen, illetve meghallgathassa Dr. Baracsi Katalin internetjogászt, közösségi média trénert is, akit azért hívtunk meg egy előadásra, hogy megossza meg velünk az internetbiztonság…

Online megbeszélés a projekt zárásáról

2022. március 4-én projektmegbeszélést tartottunk Bogdány Zoltánnal és a menedzsmenttel, ahol a projekt zárásához kapcsolódó feladatok megbeszélése volt a fő téma. Egyeztettük az intézményenként külön-külön tartandó projektzáró rendezvények időpontjait, megbeszéltük az események tervezésének és szervezésének időütemezését. Megegyeztünk a levezetés menetében, beszéltünk a meghívók és ppt-k tartalmi és formai követelményeiről, az arculati elemek kiemelt jelentőségéről.   …

Online műhelymunka az EDU ORACULUM szervezésében

A projekt zárásához kapcsolódóan tartottunk online workshopot 2022. február 21-én Bogdány Zoltán vezetésével, ahol két fő témánk volt: Értékelés, minőségbiztosítás a DNR alapján DPMK-nak szóló záróbeszámoló szempontjainak megbeszélése A DNR alapján elemeztük a résztvevőkkel az előrehaladást és a változásokat, a szakmai beszámoló sablonja alapján áttekintettük a záróbeszámoló szempontsorát, elővettük a DFT-ket és a monitoring jelentéseket,…

Utolsó monitoring

A projekt utolsó monitoringjára online formában került sor 2021. december 8-án. Az ellenőrzést Bogdány Zoltán monitoring tanácsadó vezette, a szakmai-, és a módszertani asszisztens részvételével. Az ellenőrző „látogatás” fő témái: a projekt konstrukciójában szereplő indikátorok (előrehaladás, tipikus problémák feltárása, elemzése) a projekt előrehaladása (melyek a tipikus menedzsment és szakmai folyamatok, projektkommunikáció, esetleges tünetek, problémák és…

Online tananyag workshop

2021. november 22-én Bogdány Zoltán monitoring tanácsadó vezetésével tartottunk online megbeszélést a tananyagfejlesztő kollégák, valamint a szakmai-, és módszertani asszisztens részvételével. Kiemelt téma volt a tananyagfejlesztők által végzett munka és a feltöltött tananyagtartalmak hasznosulása. Beszéltünk a belső tudásátadásról, a képzések hasznosságáról, a digitális eszközök használatáról és a digitális módszertan meghonosítási lehetőségeiről. A projekt fenntarthatóságát részletesen…

Workshop Szandaszőlősön – 2. osztályos matematika bemutató óra és konzultáció

A projekt során az utolsó workshop Szandaszőlősön valósult meg 2021. október 13-án. Bízva a járványügyi helyzet kedvező alakulásában, jelenléti formában hirdettük meg a programot, és ugyanebben a formában meg is tudtuk valósítani. A workshop házigazdája Tóth Tamás tanító volt, aki a saját második osztályában tartott bemutató jelleggel matematika órát, majd ezt követően konzultációra, szakmai egyeztetésre…

Online workshop 2021. szeptember 27. – Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Az új tanévben a projektben résztvevők első (online) találkozására a Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola workshopja adott alkalmat. Az élménykémián, az interaktív, digitális fizikaórán és az IKT eszközökkel támogatott rajzórán sok hasznos tudással és számos pozitív impulzussal gazdagodtak a résztvevők. A meghívót IDE kattintva olvashatják.

A projekt munkatársainak elismerése pedagógusnap alkalmából

Büszkék vagyunk arra, hogy az idei pedagógusnap alkalmából Mezeiné Nagy Ildikó, intézményünk informatika szakos tanára (aki egyben a digitális munkaközösség vezetője és a digitális pályázat módszertani asszisztense is) másodszor kapta meg a Szolnoki Tankerületi Központ Digitális Oktatásáért Díjat. Kolléganőnk az előző tanév digitális munkarendjének segítése után ebben a tanévben olyan tudatos digitális „építkezésbe” kezdett, amely…

Digitális Témahét 2021 – Eredményhirdetés és online konferencia

2021. június 10-én került sor az idei Digitális Témahét tapasztalatainak összegzésére és a díjazottak eredményhirdetésére, melyen intézményünkből két fő vett részt. (Király Eszter szakmai asszisztens és Mezeiné Nagy Ildikó digitális módszertani asszisztens). A konferencia keretében húsz, a Digitális Témahéten nyertes pedagógus és intézmény mutatta be projektjeit, melynek során sok ötletet és használható tudást gyűjtöttünk.  Megfigyeltük,…

Segítségnyújtás a digitális oktatás idején

Módszertani kultúránk korszerűsítésére intézményünkben 2020. szeptembertől bevezetésre került az Office 365 tanulástámogató keretrendszer, melyen belül a Teams alkalmazás segítségével sikeresen vettük az akadályokat a második félévben március 8-tól május 10-ig tartó digitális tanrend alatt. A platform eredményes használata érdekében gyakorló foglalkozásokat tartottunk  és a tantermen kívüli oktatás időszaka alatt is folyamatos volt a segítségnyújtás Mezeiné…

Fenntarthatósági- és Digitális Témahét 2021

Az idei tanévben a vírushelyzetre való tekinettel iskolánkban rendhagyó módon párhuzamosan zajlott a Fenntarthatósági- és Digitális Témahét. A rendkívüli helyzethez alkalmazkodva alsó tagozatos tanulóink osztálykeretben, felső tagozatosok az online oktatás során sajátíthatták el a témahét kínálta tudnivalókat az erdőről, mint életközösségről. Készültek meseillusztrációk, tanultunk dalokat. Változatos kézműves foglalkozásokat szerveztek pedagógusaink. A közösségépítő és figyelemfejlesztő közös…

Utolsó digitális tananyagtartalom-csomag felöltése

Április végén a pályázatba bevont három tananyagfejlesztő kolléga (Benca Ernő, Dancza János és Tóth Tamás Sándor) elkészítette és feltöltötte a Nemzeti Köznevelési Portál felületére az utolsó tíz óratervét. Az elkészült tananyagtartalmakat az intézményi NAS-ba is feltöltötték, így az minden kolléga számára a helyi hálózaton is elérhető és felhasználható. NKP link, ahol rá lehet keresni: https://www.nkp.hu/

Online szakmai tájékoztatón vettünk részt

2021. április 13-án került sor az Oktatási Hivatal által az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című projekt keretein belül szervezett szakmai tájékoztatóra. A szakmai tájékoztatót „A DigComp 2.2 EU-ajánlás alapján kidolgozott, a tanulók digitáliskompetencia-szintjeinek meghatározásához és fejlesztéséhez javaslat gyakorlati ismertetése címmel hirdették meg. A szakmai tájékoztatás…

Harmadik mérföldkő beszámoló dokumentumai

Március végére elkészítettük és összeállítottuk a harmadik mérföldkőhöz szükséges dokumentációt. A szakmai- és digitális módszertani asszisztens feladata volt az adatgyűjtés a digitális tanórák teljesülésének igazolásához,  az implementációs események (workshopok) igazolása (meghívó, jelenléti ívek, képernyőképek, teljesítésigazolás előkészítése), a feltöltött digitális tananyagok validásála, képernyőképek, szakmai asszisztensi igazolások Google Drive mappába rendezése.

Projektmegbeszélés online

A projektmenedzser 2021. március 12-re hívta össze a soron következő projektmegbeszélést. A Google Meeten zajló egyeztetés során a projektmenedzsmenten kívül a szakmai és módszertani asszisztensek voltak jelen. Meghallgattuk a projektmenedzser és a szakmai vezető összegzését a projekt eddig elért eredményeiről. Egyeztettük az elkövetkező időszak feladatait, mint pl. az intézmények által tartott workshopok időpontjait, a soron…

IOK 2021 – Informatikai Oktatási Konferencia

Két fővel vettünk részt  2021. február 27-én az immár kilencedik alkalommal megrendezett informatika oktatással foglalkozó konferencián, melyre az informatika tanárokat, az oktatási intézmények vezetőit és az informatika oktatás iránt elkötelezett szakembereket várták. A rendezvényt a HTTP Alapítvány szervezte, együttműködésben a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karral. A járványügyi helyzetre való tekintettel a konferenciát online formában rendezték meg. A délelőtt folyamán plenáris…